Follow Us on Twitter

Enterprise Manager Cloud Control - SOA Management Pack

September 2013 - U heeft de sprong gemaakt en uw IT infrastructuur met de laatste inzichten ontworpen gebaseerd op SOA. Er draaien applicaties gebouwd met ADF, die gebruik maken van de krachtige mogelijkheden van de BPM en SOA Suite, Business Rules en Oracle Service Bus. En laten we niet de Oracle Database vergeten. Met al deze mogelijkheden is het IT-landschap schijnbaar nog complexer geworden. Hoe kunnen we deze complexe materie weer inzichtelijk en beheersbaar krijgen? Oracle heeft met de introductie van Enterprise Manager Cloud Control 12c alle mogelijkheden geïntegreerd om deze taak op zich te nemen.

In dit Whitebook geven we een overzicht van de mogelijkheden van de Application Performance Management oplossing van Oracle en dan specifiek gericht op de SOA Management pack. Wat bevat dit management pack en biedt het daadwerkelijk een beter inzicht in uw SOA landschap?

Inhoud van het SOA Management pack

Het SOA Management pack Enterprise Edition (verder benoemd als SOA Management pack) is onderdeel van een bredere oplossing van Oracle, genaamd Application Performance Management. Naast het SOA pack bevat deze oplossing onder andere het Weblogic Management pack Enterprise Edition, Real User Experience Insight (RUEI) en het Diagnostics en Tuning pack voor de Oracle Database. Samen vormen deze packs een complete oplossing om uw applicatielandschap van het scherm tot in de database te monitoren en beheren.

Het SOA Management pack bestaat uit een aantal deeloplossingen, waaronder:

  • SOA Infrastructuur management
  • Business Transaction Management
  • Application Dependency and Perfomance

SOA infrastructuur management

Bij elke implementatie van een SOA domein wordt Enterprise Manager meegeleverd als beheertool en levert een zeer uitgebreide set aan gereedschappen. Voor een enkele implementatie is dit wellicht voldoende. Zodra het aantal te beheren domeinen gaat groeien, zal de eis komen om het beheer via een centrale omgeving, zoals Enterprise Manager Cloud Control, te kunnen uitvoeren.

De inzet van het SOA management pack in combinatie met Enterprise Manager Cloud Control versoepelt het beheer van de infrastructuur.

Van alle metingen en configuratiegegevens wordt historie bewaard. Met deze gegevens kan teruggekeken worden naar probleemsituaties. Daarnaast kunnen periodes, infrastructuur instanties in een cluster of zelfs verschillende omgevingen met elkaar worden vergeleken (overlay) om bijvoorbeeld het gedrag makkelijk te kunnen vergelijken.

Home Infrastructuur WLS server

Daarnaast krijgt de SOA beheerder speciaal inzicht in de SOA infrastructuur database (ook bekend onder de naam dehydration store) om performanceproblemen op dat vlak snel en adequaat met de databasebeheerder te kunnen gladstrijken.

Dehydration Store

Verder zijn er templates om het deployen van SOA artifacten zoals SOA composites en Oracle Service Bus resources te vereenvoudigen.

Alle gegevens en waarnemingen worden opgeslagen in de repository van Enterprise Manager Cloud Control. Hiermee hebben we een schat aan informatie beschikbaar om problemen in bijvoorbeeld configuraties van de verschillende omgevingen aan te pakken. Naast het vergelijken van de configuratie metadata kunnen we ook nagaan wanneer bepaalde wijzingen zijn doorgevoerd. Ook historische performancemetingen zijn beschikbaar en kunnen helpen om afwijkend gedrag te verklaren.

Business Transaction Management (BTM)

Een klant meldt dat bepaalde activiteiten in de applicatie af en toe traag zijn of dat er bepaalde berichten missen. Dat zijn lastige problemen, omdat er vaak geen inzicht is in de werking van de applicatie en alle componenten eromheen. In de meeste gevallen wordt er dan gekeken naar de database en de logfiles van de applicatie om te ontdekken of er ergens aanwijzingen zijn. Deze methode geeft helemaal geen garantie dat de oorzaak snel wordt gevonden.

Maar wat als we meer informatie hebben over hoe componenten met elkaar interacteren in een transactie? Denk aan een realtime bijgewerkte kaart van alle componenten in een transactie en hoe deze componenten met elkaar zijn verbonden. En de mogelijkheid om één specifieke business transactie te volgen door de hele keten heen, met mogelijkheden om verder in te zoomen op de achterliggende systemen zoals de Java Virtual Machine en de database. Je kan aan de hand van business informatie fouten en performanceproblemen opsporen en de oorzaak achterhalen. De snelheid waarmee problemen opgelost kunnen worden is daarmee vele malen groter.

Business Transaction Management is de applicatie die de mogelijkheid biedt om end-to-end monitoring in een complete applicatie omgeving te bewerkstelligen. Daarin kunnen zich ook .NET of andere JEE applicatie servers bevinden zoals Jboss of IBM Websphere. Het is een separaat op te bouwen applicatie die naast Enterprise Manager Cloud Control actief is.

De architectuur bestaat uit een drietal lagen:

  • centrale servers, ten behoeve van het zwaardere werk en de administratie;
  • monitor servers, verzamelen performance en gebruiks meetwaardenvan de observers;
  • observers, verzamelen berichten en interacties tussen componenten.

Wanneer de observers in een applicatie omgeving zijn gedeployed, zal er initieel nog niet veel te zien zijn. Aan de hand van het verkeer dat plaats vindt, zal er dynamisch een topology worden opgebouwd van de geraakte componenten.

Als er genoeg verkeer is gegenereerd, begint de fase van het daadwerkelijk inrichten van de monitoring. Er zullen transacties gedefinieerd moeten worden op basis van correlaties. Natuurlijk heeft BTM daarin al enig voorwerk kunnen doen door de relaties waar mogelijk zichtbaar te maken. Maar de daadwerkelijke correlaties tussen de diverse componenten zijn lang niet altijd automatisch te maken en zullen derhalve ingevoerd dienen te worden.

Zijn de correlaties gedaan, dan wordt de transactie gemonitord. Op basis van de opgevangen metingen wordt door BTM zelf al een analyse gedaan van de performance.

De volgende stap zal bestaan uit het definëren en implementeren van de Service Level afspraken (SLA) middels policies, waarmee fouten en schendingen kunnen worden gemeld.

Application Dependency and Performance (ADP)

Met ADP wordt een relatiemodel opgebouwd op basis van de bevindingen van agents uitgerold op de applicatie servers in het applicatielandschap. ADP is bekend met de infrastructuur van de SOA Suite, Oracle Service Bus, Java EE en Oracle Weblogic Portal. Hiermee kan een beeld gepresenteerd worden van de applicatie architectuur over meerdere systemen heen, zonder daarbij expertise van de diverse technische onderdelen zoals bijvoorbeeld de SOA Suite te betrekken.

Alle informatie wordt opgeslagen in het Application Schema Model en ADP biedt een aantal type views om naar de informatie te kijken.

OSB Topology

Er zijn functional views die de BPEL workflows, pageflows en Oracle Service Bus Proxy Service flows weergeven. De topology view geeft een beeld van hoe applicaties, applicatie servers en gedeelde resources met elkaar zijn verweven. Met de architecture view kan verder ingegaan worden op hoe de diverse modules en componenten van een applicatie met elkaar samenhangen. Sommige views hebben ook een delay analyse beschikbaar om potentiële performance pijnpunten zichtbaar te maken.

Naast de relaties tussen componenten en modules worden ook performancemetingen opgenomen. Natuurlijk wordt ook van deze gegevens historie bijgehouden.

Performance Analyse

De performance analyses zijn niet beperkt tot Java en SOA componenten. Ook ADF pageflows en database calls worden gemeten.

Page Performance

JDBC Monitoring

Deze informatie overstijgt wellicht de SOA componenten, maar dat is ook de kracht. Door verbanden te zien tussen de onderlinge componenten en modules kan veel sneller een performanceprobleem aangepakt worden.

Conclusie

Het SOA Management pack Enterprise Edition is veel meer dan alleen een centraal beschikbare versie van het managementconsole van de SOA Suite. Het biedt een uitgebreid scala aan hulpmiddelen om het beheer van een grote SOA implementatie strak in de hand te houden.

Voor een succesvolle implementatie van een SOA beheeromgeving zal er zeker wat tijd van meerdere betrokken partijen geïnvesteerd dienen te worden om het een succes te maken. Zijn eenmaal de stappen gezet en alle partijen actief betrokken, zal de kwaliteit van de SOA implementatie met flinke stappen verbeteren.

Referenties

Waardering:
 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een persoon bent en om spam te voorkomen
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.