Follow Us on Twitter

Prince2 2009: nieuwe inzichten, nieuwe kansen?

Gepubliceerd in

September 2009 - De OGC heeft goed geluisterd naar de markt en enkele forse aanpassingen doorgevoerd in het officiële Prince2 handboek. Wat is er veranderd in de methode, wat is er veranderd in het boek en wat betekent dat voor projectmanagers?

Lessons Learned Prince2 2005

Het is interessant om nog eens op een rijtje te zetten wat de markt zegt over Prince2:

 • De methode is erg formeel beschreven en niet gericht op de praktijk;
 • De methode schrijft teveel voor en laat te weinig over aan interpretatie en eigen inzicht;
 • Aanwijzingen voor het op maat maken van Prince2 ontbreken nagenoeg geheel;
 • Het boek is te groot;
 • Het is te moeilijk.

De gevolgen van de slechte toegankelijkheid van de Prince2 methode zijn in de dagelijkse praktijk herkenbaar en zichtbaar. Dat varieert van "we maken een PID en daarna doen we het op onze eigen manier", via PINO (alleen delen van Prince2 toepassen) tot de Prince2 fundamentalistische aanpak ("we volgen het boek tot op de letter").

Zoals ik in mijn vorige Whitebook aangaf is dat wat jammer, want met de juiste manier van denken is Prince2 wel degelijk op maat toepasbaar en daarmee een zeer effectieve methode. Gelukkig heeft OGC geleerd van de kritieken en is een nieuwe versie van het handboek uitgebracht.

Veranderingen Prince2 2009

Principes

De belangrijkste wijziging in mijn optiek is de erkenning dat het toepassen van een methode start met de kennis van de onderliggende principes. Als je weet waarom iets werkt, dan kan je het ook op maat en juist implementeren. Prince2 heeft daarom ook een nieuw hoofdstuk met onderstaande zeven Prince2 principes toegevoegd.

Principe Toelichting
1. Voortdurende Business rechtvaardiging Er moet een valide reden (Business Case) zijn om een project te starten en voort te zetten. Deze reden mag tussentijds wijzigen. De initiele Business case mag globaal verwoord zijn en groeien gedurende het project.
2. Leren en verbeteren Het gehele projectteam moet actief op zoek gaan naar verbeterpunt en daar wat mee doen. Dit geldt zowel voor de start van een project (op basis van voorgaande projecten), gedurende het project als aan het einde van een project.
3. Vastgestelde rollen en verantwoordelijkheden Een projectorganisatie moet helder en duidelijk vastgesteld zijn met een goede vertegenwoordiging van de Business, User en Supplier belanghebbenden.
4. In fasen managen Het project moet opgedeeld zijn in gestuurd worden op (minimaal twee) fasen. De gefaseerde aanpak is een zeer belangrijk Prince2 beheersingsinstrument.
5. Bijsturen op uitzondering Oftwel "Management by Exception". Toleranties zijn het instrument om de Stuurgroep te ontlasten van de dagelijkse operationele aansturing. Alleen indien de toleranties dreigen overschreden te worden of overschreden zijn geldt dat de Stuurgroepmoet ingrijpen.
6. Sturen op producten, niet op taken Een project levert producten, geen activiteiten. Van de te leveren producten dienen acceptatiecriteria benoemd te zijn en er moet overeenstemming zijn over welke waarde de producten toevoegen in de context van de Business Case.
7. Maak Prince2 op maat voor de projectomgeving Prince2 is een generieke methode die universeel toegepast kan worden. De methode is dan ook juist ontwerpen vanuit het idee dat de methode op maat toegepast moet worden.Het op maat toepassen van de methode is een kritische succesfactor voor ieder Prince2 project.

Thema's in plaats van componenten

De 8 Prince2 componenten zijn vervangen door 7 thema's. Het component "Configuration management" is vervallen en valt nu onder thema "Change". De thema's vervullen min of meer dezelfde rol als de oude componenten, ze zijn echter veel praktischer beschreven. Er is dan ook bijzonder veel aandacht voor het op maat toepassen van de thema's (zowel "down-scalen" als "up-scalen"). Ik ben persoonlijk ook erg blij met de utgebreide beschrijving van het "purpose" van de thema's. Ook hier geldt, als je weet waarom het werkt dan kan je het goed toepassen.

PRINCE2 2009

Processen

Prince2 is nog steeds (en terecht) gericht op processen. De belangrijkste verandering hier is dat de deelproces coderingen verwijderd zijn. Geen DP1 t/m DP5 meer, maar gewoon DP. Het mooie hiervan is dat de methode ongewijzigd is, echter veel toegankelijker beschreven.

Het proces "Planning" is vervallen als een proces, aangezien het op andere plaatsen in de methode in voldoende mate beschreven is.

Implementatie Prince2

In een nieuw hoofdstuk "Tailoring Prince2" worden aanwijzingen gegeven hoe Prince2 op maat toegepast kan worden. We zijn erg blij dat heel expliciet wordt aangegeven dat het op maat maken van Prince2 moet plaatsvinden vanuit de universele en niet-veranderbare principes van Prince2. Het is ook erg goed dat aangegeven wordt dat Prince2 geen cafetaria methode is, je moet alles toepassen, de flexibiliteit zit in de mate van formaliteit. (Zie ook mijn vorige Whitebook, hoofdstuk "keuzes in de diepte, niet in de breedte").

De andere interessante onderdelen van dit hoofdstuk zijn de aandachtspunten vanuit een programma context (meerdere projecten onder een aansturing), de consequenties van een commerciele relatie tussen opdrachtgever en -nemer en (summier) de implementatie van Prince2 in combinatie met andere "project types" (flexible scope, agile, DSDM worden met name genoemd).

Het laatste onderdeel is niet echt uitgewerkt. Dat zou ook te ver gaan voor een Prince2 handboek. In een volgend Whitebook ga ik hier verder op in (Prince2 + Scrum).

Directing a Project

Voor een goed lopend project is het ook noodzakelijk dat de Project Board goed functioneert. Dat gaat in de praktijk wel eens mis. Daarom is een apart boek geschreven "Directing Projects using Prince2" om speciaal de leden van een Project Board te ondersteunen. Het proces DP is echter nog steeds beschreven zodat ook de project manager weet hoe het DP proces functioneert.

Layout, schrijfstijl, etc.

Als laatste is het goed om te weten dat het boek inderdaad veel toegankelijk is geworden. Minder pagina's, heldere teksten, duidelijke layout, etc.

Conclusie

Het nieuwe handboek Prince2 is een grote stap voorwaarts in het juist toepassen van Prince2. Niet alleen is de methode door het nieuwe boek veel toegankelijker, het boek helpt nu echt bij het op maat implementeren van Prince2.

Dan nog even terug naar de vragen in de titel.

Zijn er nieuwe inzichten?

 • Nee, als je al uitging van de principes achter Prince2 brengt het boek geen nieuwe inzichten. De Prince2 methode is niet aangepast, het is toegankelijker gemaakt.
 • Ja, als je het boek letterlijk nam dan gaat er een nieuwe wereld voor je open.

Zijn er nieuwe kansen?

 • Absoluut. Prince2 heeft niet altijd een goede naam doordat het verkeerd wordt geinterpreteerd en toegepast. Dit boek zet een grote stap in de goede richting.
 • Het nieuwe boek geeft een handreiking naar de wereld van agile projecten en opent daarmee de weg naar nieuwe interpretaties en toepassingen.
  Het is niet meer verboden om te zeggen dat Prince2 en agile verenigbaar zijn.

Referenties

Waardering:
 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een persoon bent en om spam te voorkomen
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.