Follow Us on Twitter

The Human Network

Whitehorses is onderdeel van The Human Network. The Human Network geeft 350 top-professionals binnen 15 gespecialiseerde bedrijven de ruimte. Ruimte om zich te ontwikkelen in hun vakgebied. Ruimte om onze klanten optimaal te ondersteunen bij specialistische advies- en capaciteitsvraagstukken.

De bedrijven van The Human Network werken vanuit een gedeelde visie. Wij geloven in specialisatie en autonomie.

Specialisatie maakt dat je een hoger niveau kunt bereiken en daardoor meer toegevoegde waarde kunt leveren.

Autonomie van professionals en van bedrijven geeft meer energie en meer ruimte voor ondernemend handelen. Daardoor kunnen we ons beter richten op datgene waar het allemaal om draait: de klant verder helpen door inzet van expertise gecombineerd met ondernemerschap.

Bij deze visie hoort een bepaald type professional die wij The Human Professional noemen. Dit zijn gedreven ondernemende professionals. Zij verstaan hun vak uitstekend en combineren dat met een groot vermogen om zaken daadwerkelijk voor elkaar te krijgen in de praktijk. En dat alles ook nog op een prettige manier.

The Human Network is een groep van bedrijven die allemaal specialistische diensten aanbieden. De eerste bedrijven zijn 25 jaar geleden van start gegaan, waarmee onze historie teruggaat tot de vorige eeuw. De kerngetallen van de laatste jaren laten zien dat we ondanks de roerige markt een robuust en stabiel bedrijf zijn.

The Human Network