Follow Us on Twitter

xml Inhoud syndiceren

XML ondersteuning in de Oracle9i database

April 2003 - De vorige Whitebook van deze serie over XML ging over Oracle's XML Developers Toolkit (XDK). In deze Whitebook gaan we in op de XML ondersteuning in de Oracle9i database. We gaan eerst kort in op de XML functies in Oracle8i database en release 1 van de Oracle9i database. Daarna bespreken de nieuwe XML functies in release 2 van de ORacle9i database.

Oracle's XML Developers Toolkit - een introductie

In 1997 en 1998 werden de eerste grondslagen gelegd voor de XML 1.0 standaard. Oracle raakte in de twee jaar er na geïnteresseerd in de mogelijkheden van XML en adopteerde de XML technologie in een hoog tempo. Nadat Oracle een XML strategie had geformuleerd raakte steeds meer ontwikkelgroepen binnen Oracle geïnteresseerd in XML, zodat in 2001 meer dan 60 ontwikkelgroepen binnen Oracle XML in meer of mindere mate gebruikten.