Follow Us on Twitter

xml Inhoud syndiceren

Oracle ADF 12c EMG XML Data Control - koppel ADF-schermdata met het SOA-landschap

Januari 2016 - Voor het koppelen van data aan ADF-schermen kiezen organisaties verschillende oplossingen. In de praktijk kom je dan bijvoorbeeld de traditionele database tegen om data via ADF Business Components (ADFbc) te onderhouden. Weer andere klanten hebben een eigen SOA-landschap waarmee alle data gemanipuleerd kan worden en er zijn ook klanten die de twee oplossingen naast elkaar gebruiken.

Verbind de cloud met Oracle Middleware via REST

Wanneer systemen en applicaties binnen een servicegerichte architectuur worden geïntegreerd, is het van groot belang afspraken te maken over de manier van integreren. Over het protocol, de berichtformaten, datamodellen bijvoorbeeld. Wanneer we praten over Enterprise Application Integration (EAI) is het protocol bij uitstek SOAP. In de wereld van mobile, cloud en social media wordt SOAP veelal beschouwd als te log en inefficiënt. In die wereld is men in de wolken van REST. Oracle zet al een tijd in op cloud en mobile, dus sluipt REST ondersteuning langzamerhand de productstack in.

HTML5

HTML5 logoHTML4 heeft een nieuwe opvolger gekregen in de vorm van HTML5. HTML4 is de laatste geaccepteerde aanbeveling, HTML 4.01 en dateert alweer van december 1999.

Conversie van Oracle Forms naar Oracle Apex

Juli 2009 - In het boek Oracle Application Express Forms Converter wordt Oracle Forms naar APEX conversie uitgebreid beschreven. In dit Whitebook volgt een verdere kijk op een van de grote krachten van de conversietool: projectaansturing.

Van SQL naar XML vanuit een Oracle database

Februari 2009 - Databestanden aanleveren vanuit de database kan op vele manieren. Veelal gebeurt dit nog op de conventionele manier, het 'platte ASCII bestand'. Het maken van een comma separated (CSV) bestand met behulp van de package UTL_FILE is hier een voorbeeld van. Een heel goed alternatief, zonder gebruik te hoeven maken van PL/SQL(!), is 'Oracle SQL/XML'.

Oracle XML Publisher, vervanger voor Reports en Discoverer?

Juli 2006 – De rapportageoplossing Oracle XML Publisher bestaat al diverse jaren als onderdeel van het Oracle E-Business Suite. Ook de laatste versies van de, recent door Oracle overgenomen, producten Peoplesoft en JD Edwards zijn voorzien van deze oplossing.

Sinds een paar weken is het ook verkrijgbaar als een opzichzelfstaand product. Dit betekent dat het kan worden geïntegreerd binnen een Oracle Application Server omgeving of een zelf geschreven applicatie. Dit laatste kan met de beschikbare Java API bibliotheek.

XSL-FO, Formatting Objects

september 2005 - XML, XSL en XSLT zijn inmiddels gemeengoed geworden. Met deze standaarden en technieken is het prima mogelijk om de meest uiteenlopende formaten zoals HTML pagina's te transformeren uit een XML bestand. Daarnaast is het met Cascading Stylesheets mogelijk om de layout van de HTML pagina aan te passen. Bij bijvoorbeeld rapportages, waar repeterende headers, footers en pagina nummers noodzakelijk zijn, schieten HTML en CSS tekort voor de layout tekort.

XML DB Query

Mei 2005 - XML DB is benaderbaar via HTTP, FTP, WebDAV en via SQL en PL/SQL. In het Whitebook van maart 2005 is o.a. de toepassing van WebDAV beschreven en de zogenaamde "structured storage" behandeld waarmee het XML document op een hoger niveau toegankelijk kan worden gemaakt.

Dit Whitebook gaat dieper in op het benaderen van XML DB vanuit SQL en PL/SQL. Aan bod komen RESOURCE_VIEW, PATH_VIEW, XPath expressies en SQL/XML operators ten behoeve van selectie en datamanipulatie op XML documenten in de XML DB en XMLType tabellen.

XML Schema in de Oracle XML DB

Maart 2005 - XML DB wordt al vanaf Oracle 9i release 2 meegeleverd met de Oracle database. XML DB geeft toegevoegde waarde aan applicaties waarbij een deel of alle gegevens van de applicatie in het XML formaat worden gerepresenteerd. 

XML ondersteuning in PL/SQL

Mei 2003 - De vorige Whitebooks van deze serie over XML gingen over Oracle's XML Developers Toolkit (XDK) en over de XML ondersteuning in de Oracle8i en 9i databases. Dit Whitebook gaat in op een aantal XML functies van PL/SQL (Oracle8i en Orace9i) waarmee XML documenten aangemaakt kunnen worden. 

De volgende onderwerpen worden besproken: