Follow Us on Twitter

verbal rules Inhoud syndiceren

Verbal Business Rules in BPM 12c

Maart 2015 - In diverse bedrijven worden bedrijfsregels oftewel business rules toegepast. Een bedrijfsregel beschrijft de voorwaarden van een beslissing, die de uitvoering van een bedrijfsproces beïnvloedt.

Een voorbeeld: in het bedrijfsproces voor declaraties moet een manager goedkeuring geven voor de uitgaven. De hoogte van het bedrag waarvoor een goedkeuring gegeven moet worden is dan een bedrijfsregel. Dat voor een declaratie een goedkeuring vereist is, is een beslissing vanuit de organisatie.