Follow Us on Twitter

SOA Inhoud syndiceren

DeveloperDerby 2013: APEX vs. Grails vs. Oracle Suite

Eeuwige RoemMaart 2013 – De DeveloperDerby is een jaarlijkse programmeerwedstrijd voor alle (aankomende) medewerkers van Whitehorses. Het doel is om in 24 uur tijd zoveel mogelijk functionaliteit van een (fictieve) case te realiseren. Software ontwikkelen doe je niet alleen, dus in teams van 2 of 3 personen werd op 1 en 2 maart de strijd met elkaar aangebonden.

Business Process Management best practices op basis van Lean Six Sigma

Februari 2013 – Met de Oracle Fusion middleware suite hebben we een complete set tools beschikbaar om administratieve processen te digitaliseren. Een succesvolle implementatie begint echter met de juiste ontwerpkeuzes. In dit Whitebook laten we vanuit een businessperspectief zien welke overwegingen relevant zijn voor de inrichting van effectieve administratieve processen.

Continuous Integration met Oracle Fusion Middleware

December 2012 - Een omgeving gebaseerd op de Oracle Fusion Middleware stack (FMW), zoals de Oracle SOA Suite of BPM Suite, wordt naarmate die verder groeit steeds complexer. In de FMW worden nieuwe services, processen en applicaties ontwikkeld en in productie genomen. Deze componenten kennen onderlinge afhankelijkheden die de complexiteit van de omgeving vergroot. Om in dergelijke omgevingen te kunnen ontwikkelen, is het noodzakelijk er voor te zorgen dat nieuwe componenten de werking van de omgeving niet verstoren.

Invoering van SOA onder governance

Augustus 2012 – Met behulp van SOA kunnen IT-oplossingen sneller, beter en goedkoper worden gerealiseerd. Met name het juist toepassen van belangrijke SOA-principes als “loose coupling” en “contract-first design” leidt tot een betere aanpasbaarheid en meer hergebruik van IT-componenten.

Integratie maar dan lean

Binnen haar informatievoorziening heeft vrijwel elke organisatie behoefte aan het integreren van data en het hergebruiken van logica. Het afgelopen decennium hebben we geleerd dat het vrijwel onmogelijk is om met één applicatie of zelfbouw de volledige informatie en automatiseringsbehoefte af te dekken.

Stuurbekrachtiging voor SOA – een lichtgewicht aanpak voor SOA-governance

SOA wordt inmiddels breed gezien als de manier om een flexibele en efficiënte IT-voorziening te creëren die de businessdoelstellingen optimaal ondersteunt. Door toepassen van SOA kunnen IT-oplossingen sneller, beter en goedkoper worden gerealiseerd, hetgeen voor bedrijven steeds belangrijker wordt om te kunnen overleven.

SOdA - Service Oriented data Acces

Dit is geen Whitebook over Fusion middleware, SOA Suite, een ander middleware product of zelfs Java. Er wordt geen enkele hippe BPEL of webservice techniek beschreven. Aangezien Whitehorses is gespecialiseerd in integratie met de Oracle en Java technologieën, is er toch een verband. In dit Whitebook laat ik zien dat een SOA-benadering prima kan worden toegepast op de database-infrastructuur.

Terugblik Seminar Lean & Agile IT - 15 september 2011

Naar aanleiding van het succes van het Whitehorses seminar over Agile en PRINCE2 deze keer een seminar over het Lean & Agile IT. De opkomst toonde ook aan dat Lean en Agile zeker onderwerpen zijn waar veel organisaties in geïnteresseerd zijn en terecht. Mede door de goede interactie met de deelnemers was het een waardevolle middag. De gemiddelde waardering van de bezoekers voor deze middag lag dan ook boven de 8.

Zaakgericht werken in een SOA architectuur

Juli 2011 - Gemeentes en andere overheidsinstanties worden geacht zaakgericht te gaan werken voor het verbeteren van hun dienstverlening en de interne processen. Als steeds meer gemeentes het zaakgericht werken omarmen, zullen de overige gemeentes snel volgen. Leveranciers haken ook in op deze ontwikkeling door het aanbieden van geavanceerde zaaksystemen. Daarbij komt een gemeente al snel voor de vragen te staan welk zaaksysteem schaf ik aan en hoe pas ik dit in mijn huidige infrastructuur in?

Kies het juiste integratietool uit Oracle Fusion Middleware 11g

Juli 2011 - Bij het grootste deel van de klanten waar ik het afgelopen jaar mee gesproken heb, is minimaal één keer de vraag gesteld welk integratietool voor een bepaald probleem moet worden ingezet. Dit Whitebook vergelijkt een aantal producten uit de Oracle Fusion Middleware (FMW) stack en geeft aanbevelingen welke tool voor welk probleem het beste kan worden ingezet.