Follow Us on Twitter

soa suite Inhoud syndiceren

Oracle in de Wolken met PCS, ICS, SOACS en meer...

November 2015 - Alles is tegenwoordig cloud, buzzwords als PaaS, SaaS, IaaS zijn dagelijks te zien en te horen in de media, en het lijkt wel alsof alles dat aan het internet hangt de stempel cloud krijgt opgedrukt. Ook Oracle is in de wolken. Het cloud-aanbod van Oracle is al aanzienlijk groot.

Verbind de cloud met Oracle Middleware via REST

Wanneer systemen en applicaties binnen een servicegerichte architectuur worden geïntegreerd, is het van groot belang afspraken te maken over de manier van integreren. Over het protocol, de berichtformaten, datamodellen bijvoorbeeld. Wanneer we praten over Enterprise Application Integration (EAI) is het protocol bij uitstek SOAP. In de wereld van mobile, cloud en social media wordt SOAP veelal beschouwd als te log en inefficiënt. In die wereld is men in de wolken van REST. Oracle zet al een tijd in op cloud en mobile, dus sluipt REST ondersteuning langzamerhand de productstack in.

Continuous Integration met Oracle Fusion Middleware

December 2012 - Een omgeving gebaseerd op de Oracle Fusion Middleware stack (FMW), zoals de Oracle SOA Suite of BPM Suite, wordt naarmate die verder groeit steeds complexer. In de FMW worden nieuwe services, processen en applicaties ontwikkeld en in productie genomen. Deze componenten kennen onderlinge afhankelijkheden die de complexiteit van de omgeving vergroot. Om in dergelijke omgevingen te kunnen ontwikkelen, is het noodzakelijk er voor te zorgen dat nieuwe componenten de werking van de omgeving niet verstoren.

Kies het juiste integratietool uit Oracle Fusion Middleware 11g

Juli 2011 - Bij het grootste deel van de klanten waar ik het afgelopen jaar mee gesproken heb, is minimaal één keer de vraag gesteld welk integratietool voor een bepaald probleem moet worden ingezet. Dit Whitebook vergelijkt een aantal producten uit de Oracle Fusion Middleware (FMW) stack en geeft aanbevelingen welke tool voor welk probleem het beste kan worden ingezet.

In business: TU Delft digitaliseert informatiestroom

Geld besparen door te innoveren. Bij de TU Delft is met een applicatie van Whitehorses het tijdrovende reiskostendeclaratieproces versneld en vereenvoudigd. Het resultaat van strategische keuzes voor Oracle en het inzetten van de juiste specialist. Opvallend? Whitehorses maakt fixed date, fixed budget delivery meer dan waar.

Oracle BPM Suite: overbrug de kloof tussen business en IT

April 2011 – De laatste jaren is een duidelijke verschuiving naar procesgericht denken en ontwikkelen in gang gezet. De focus ligt niet enkel meer losstaande applicaties, maar vooral hoe die applicaties onderling verbonden kunnen zijn als onderdeel van een overkoepelend proces. In dit Whitebook onderzoeken we de mogelijkheden van Oracle’s oplossing voor procesgericht modelleren en hoe daarbij de kloof tussen business en IT overbrugd wordt.

Gegevensverrijking in Oracle SOA Suite

November 2010 - Gegevensverrijking behoort tot één van de verantwoordelijkheden van een adapter (verbindingscomponent): Validatie - Gegevensverrijking - Transformatie. Verrijken heeft betrekking op het toevoegen van gegevens aan een bericht zodat deze betekenisvoller is voor een service of doelapplicatie. In de praktijk blijkt het lastig om gegevensverrijking op de juiste manier toe te passen. Dit komt omdat het aanmaken en vullen van mapping tabellen als omslachtig wordt ervaren en de noodzaak ervan niet direct aanwezig is.