Follow Us on Twitter

Scrum Inhoud syndiceren

Release Planning met Scrum

November 2007 - In plaats van traditioneel projectmanagement worden steeds meer software development projecten volgens een ‘agile’ methode zoals Scrum gemanaged. Er zijn verschillende zienswijzen op de betekenis van agile, maar een belangrijke overeenkomst is dat agile uitgaat van korte iteraties (2 tot 4 weken), waarbij aan het einde van elke iteratie de koers van het project bijgesteld kan worden aan de hand van de dan geldende inzichten.