Follow Us on Twitter

Scrum Inhoud syndiceren

Integratie maar dan lean

Binnen haar informatievoorziening heeft vrijwel elke organisatie behoefte aan het integreren van data en het hergebruiken van logica. Het afgelopen decennium hebben we geleerd dat het vrijwel onmogelijk is om met één applicatie of zelfbouw de volledige informatie en automatiseringsbehoefte af te dekken.

Hoe stel ik een geweldig (Scrum) team samen?

maart 2012 - Volgens het Manifest voor Agile Software Ontwikkeling laten wij zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project. Bij het werken volgens deze principes wordt de samenstelling van een goed team steeds belangrijker.

Geen probleem is een probleem

Oktober 2011 - Agile en Scrum hebben geen introductie meer nodig. Inmiddels zijn we er bijna allemaal wel mee in aanraking gekomen of hebben ervan gehoord. Gartner voorspelt dat rond 2012 80% van de IT projecten gebruik maken van agile methodologiën. Agile kent veel verschijningsvormen, maar in de basis blijven de principes hetzelfde. Een van deze principes is: Regelmatig onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden, en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

Hybride Software Project Management

Oktober 2011 - Vele decennia lang zijn software project management (SPM) methodes ontwikkeld en gebruikt. Plangedreven methodes zoals de watervalmethode en zijn opvolgers zijn eind jaren negentig opgevolgd door agile software project management methodes zoals XP en Scrum. Sindsdien hebben beide stromingen naast elkaar bestaan waarbij elke stroming zijn eigen aanhangers kent.

Terugblik Seminar Lean & Agile IT - 15 september 2011

Naar aanleiding van het succes van het Whitehorses seminar over Agile en PRINCE2 deze keer een seminar over het Lean & Agile IT. De opkomst toonde ook aan dat Lean en Agile zeker onderwerpen zijn waar veel organisaties in geïnteresseerd zijn en terecht. Mede door de goede interactie met de deelnemers was het een waardevolle middag. De gemiddelde waardering van de bezoekers voor deze middag lag dan ook boven de 8.

Agile Business Case management

Een Business Case is een duur woord voor de rechtvaardiging om project te starten en te continueren. Die rechtvaardiging is in zowel agile projecten als traditionele projecten een essentieel sturingsinstrument. In de traditionele waterval aanpak is het probleem dat het moeilijk is om de Business Case tussentijds te toetsen en bij te werken. In de agile aanpak is het probleem dat bij de start van het project de scope nog onduidelijk is. Dit whitebook beschrijft aan de hand van PRINCE2 en Scrum op welke wijze het management van de Business Case agile gemaakt kan worden.

Kort-door-de-bocht of elegant?

Januari 2010 - Elke ontwikkelaar staat vroeg of laat een keer voor de keus om een nieuwe feature kort door de bocht of elegant te implementeren. De elegante manier zorgt ervoor dat de code ook in de toekomst overzichtelijk en onderhoudbaar blijft. De kort-door-de-bocht manier geeft snel resultaat, maar je weet tegelijkertijd dat deze oplossing ooit een keer pijn gaat doen verderop in het project (of tijdens de onderhoudsfase).

PRINCE2 + Scrum: 1 + 1 = 3

November 2009 - Scrum is een zeer effectief agile projectmanagement framework om in projecten snel resultaten te leveren. De 'methode Scrum' ligt erg dicht bij de onderliggende Lean principes. Dat is de kracht van de methode. De methode schrijft weinig voor en biedt veel ruimte voor een projectaanpak op maat. Het is tegelijkertijd ook de uitdaging. Het vergt veel kennis en begrip van die onderliggende principes om de juiste implementatiekeuzes te maken. Dat lukt lang niet altijd. Het internet staat vol met hulp vragen.

Prince2 2009: nieuwe inzichten, nieuwe kansen?

September 2009 - De OGC heeft goed geluisterd naar de markt en enkele forse aanpassingen doorgevoerd in het officiële Prince2 handboek. Wat is er veranderd in de methode, wat is er veranderd in het boek en wat betekent dat voor projectmanagers?

Lessons Learned Prince2 2005

Het is interessant om nog eens op een rijtje te zetten wat de markt zegt over Prince2:

Snel succesvolle projecten uitvoeren

Juli 2009 - Veel softwareprojecten hebben te maken met uitdagingen. Er zijn veel boeken en rapporten over geschreven maar de succesratio blijft vaak te laag. Hoe komt dat? Hoe kunnen we een software project wel succesvol uitvoeren?

In dit Whitebook beschrijf ik een aantal zaken, die vaak bij projecten voorkomen en de werkwijzen die wij in onze projecten hanteren. Met onze werkwijze kunnen we snel een goed resultaat boeken.