Follow Us on Twitter

Scrum Inhoud syndiceren

Behaviour Driven Development de volgende stap in Scrum

September 2015 -Iedereen kent het wel: we zijn lekker bezig met Scrum, iedereen heeft zijn plek gevonden de rollen zijn verdeeld en iedereen werkt lekker binnen zijn rol. Wat vaak opvalt binnen een Scrum team is dat testers in het begin van een sprint hun testen voorbereiden, en aan het einde van de sprint voeren ze deze testen uit op basis van de story die door de ontwerper beschreven is.

"We hebben Scrum geprobeerd, maar het werkte niet"

Januari 2015 – In de tegenwoordige tijd komt hij ook voor, "We proberen Scrum, maar het werkt niet". Nu zijn er natuurlijk vele legitieme redenen waarom Scrum niet altijd de beste aanpak is, maar het gebeurt maar al te vaak dat belangrijke principes van Scrum over het hoofd gezien zijn of worden. Dat is zonde, want Scrum kan een heel effectieve aanpak zijn.

Door vakmanschap de kwaliteit van software verbeteren

Oktober 2014 - Al sinds de introductie van het Manifesto for Software Craftmanship, is er een discussie over softwareontwikkeling als vakmanschap. We kunnen voorzichtig zeggen dat er nogal wat ophef is ontstaan rond het Manifesto en een aantal van de reacties die erop zijn gegeven. Wat kunnen we van deze discussie leren en welke kansen liggen er als we ontwikkelen van software als vakmanschap beschouwen? Waarom is hier zoveel discussie over?

Whitehorses presenteert op het "Planet Agile" seminar van BPUG (3 juni 2014)

Whitehorses werkt volgens een Agile werkwijze op basis van Lean principes. De effectiviteit van Agile is inmiddels bewezen en ook Lean wordt steeds breder toegepast in de ICT en bij bedrijfsprocessen.

Minder bekend is dat Agile ook werkt bij grote en complexe projecten. Onze projectmanager Martin van Borselaer is al jaren succesvol met het toepassen van Agile en Lean in combinatie met andere governance frameworks zoals MSP en PRINCE2.

Scrum buiten Software Development

Maart 2014 – Scrum, of, iets breder gesteld, een agile manier van werken wordt een steeds populairdere aanpak om software te ontwikkelen. De succesverhalen zijn inmiddels ook opgemerkt door professionals in andere vakgebieden en branches, zoals bijvoorbeeld marketing, sales, corporate communicatie en (semi-) overheid. Zelfs in de privésfeer wordt Scrum inmiddels toegepast.

Samenwerken tussen projecten

Februari 2014 - Hoewel Scrum steeds vaker gebruikt wordt voor softwareprojecten zijn er nog veel bedrijven die het vertrouwde watervalmodel gebruiken. Beide project-technieken hebben dan ook hun voordelen. Scrum geeft meer flexibiliteit om met veranderende wensen van de klant om te gaan, terwijl waterval voor veel bedrijven vertrouwder is en een voorspelbare uitkomst geeft.

Goed agile is snel (maar ook moeilijk)

Januari 2014 – Agile is erg populair aan het worden. Veel organisaties zijn al agile of zijn begonnen met agile. Toch ervaren wij in de praktijk dat lang niet altijd alle beloftes van agile waargemaakt worden. Blijkbaar is het toch niet zo makkelijk allemaal. Dit Whitebook zet nog eens op een rijtje wat de agile belofte inhoudt, wat organisaties weerhoudt om de voordelen van agile te plukken en wat je kan doen om bepaalde hindernissen weg te nemen.

Succesvol Product Backlog beheer voor Scrum Product Owners

November 2013 - In software ontwikkeling staat de release datum vaak vast. De scope van het product is dan een van de belangrijkste variabelen. Scope kan gebruikt worden om te sturen en is daarmee bepalend voor de mate van succes. De scope wordt in Agile projecten vastgelegd in de Product Backlog. De Product Backlog is een geordende lijst met functies of karakteristieken die alle gewenste functionaliteit van het product beschrijven.

Implementeren van agile IT projectresultaten in de business

Juni 2013 - Agile zit in de lift. Steeds meer organisaties kiezen voor een agile aanpak van IT-projecten, bijvoorbeeld met Scrum. De voordelen van een agile aanpak zijn o.a. het snel leveren van resultaten, waardoor eerder baten gerealiseerd worden. Ook de grotere betrokkenheid van de opdrachtgever gedurende het project levert beter passende oplossingen op.