Follow Us on Twitter

rest Inhoud syndiceren

JHipster - snel aan de slag met Spring Boot en Angular

Maart 2018 - Moderne applicaties bestaan vaak uit een verservicede serverlaag en een client-side UI. De eerste laag biedt een universele interface (meestal REST) naar de front-end aan, terwijl de tweede een reactieve UI (in tegenstelling tot server-side front-ends) aan de gebruiker serveert. Voordelen van een REST-exposed back-end is dat deze hiermee loosely coupled is richting front-end en deze laatste hierdoor makkelijk vervangen kan worden als zich een nieuw hip client framework aanbiedt. Daarnaast, niet geheel onbelangrijk, is het eenvoudig om meerdere UI’s (denk bv.

APEX en SOA Suite, een combinatie die werkt

Mei 2015 – Oracle Application Express (APEX) is een browser-based ontwikkelomgeving, waarin razendsnel webapplicaties gebouwd kunnen worden. Oracle SOA Suite is een onderdeel van Fusion Middleware, waarin onder andere web services gebouwd kunnen worden.

Verbind de cloud met Oracle Middleware via REST

Wanneer systemen en applicaties binnen een servicegerichte architectuur worden geïntegreerd, is het van groot belang afspraken te maken over de manier van integreren. Over het protocol, de berichtformaten, datamodellen bijvoorbeeld. Wanneer we praten over Enterprise Application Integration (EAI) is het protocol bij uitstek SOAP. In de wereld van mobile, cloud en social media wordt SOAP veelal beschouwd als te log en inefficiënt. In die wereld is men in de wolken van REST. Oracle zet al een tijd in op cloud en mobile, dus sluipt REST ondersteuning langzamerhand de productstack in.

Integratie met Spring Integration 2.2.0.RC2 - een overzicht

November 2012 - Spring Integration is een extensie van het Spring framework dat zich richt op applicatie integratie. Het is een dunne laag bovenop het Spring framework en is consistent met het Spring programmeer-model en de Spring configuratie-wijzen.

Webservices via REST

Maart 2005 - Webservices worden steeds meer gebruikt om applicaties gedistribueerd met elkaar te laten communiceren. Webservices maken B2B-communicatie eenvoudiger en helpen ‘legacy’ back-office applicaties te integreren in nieuwe toepassingen. De aanroep van webservices gebeurt over het algemeen met SOAP berichten, een relatief complexe standaard. In dit Whitebook gaan we in op REST, een eenvoudiger alternatief voor SOAP dat recent in de aandacht is gekomen.