Follow Us on Twitter

RAML Inhoud syndiceren

RESTful API Modeling Language (RAML) als API ontwerptool

Februari 2018 - Wanneer we denken aan een taal die een interface beschrijft voor een API (Application Programmable Interface) denken we snel aan WSDL of WADL. Deze twee talen worden voornamelijk gebruikt door ontwikkelaars. Deze talen zijn niet makkelijk leesbaar en dus niet echt geschikt voor, bijvoorbeeld, informatieanalisten. RAML biedt mogelijk een alternatief. RAML staat voor Restful Api Modeling Language.