Follow Us on Twitter

product owner Inhoud syndiceren

Succesvol Product Backlog beheer voor Scrum Product Owners

November 2013 - In software ontwikkeling staat de release datum vaak vast. De scope van het product is dan een van de belangrijkste variabelen. Scope kan gebruikt worden om te sturen en is daarmee bepalend voor de mate van succes. De scope wordt in Agile projecten vastgelegd in de Product Backlog. De Product Backlog is een geordende lijst met functies of karakteristieken die alle gewenste functionaliteit van het product beschrijven.

PRINCE2 + Scrum: 1 + 1 = 3

November 2009 - Scrum is een zeer effectief agile projectmanagement framework om in projecten snel resultaten te leveren. De 'methode Scrum' ligt erg dicht bij de onderliggende Lean principes. Dat is de kracht van de methode. De methode schrijft weinig voor en biedt veel ruimte voor een projectaanpak op maat. Het is tegelijkertijd ook de uitdaging. Het vergt veel kennis en begrip van die onderliggende principes om de juiste implementatiekeuzes te maken. Dat lukt lang niet altijd. Het internet staat vol met hulp vragen.