Follow Us on Twitter

Prince2 Inhoud syndiceren

Whitehorses presenteert op het "Planet Agile" seminar van BPUG (3 juni 2014)

Whitehorses werkt volgens een Agile werkwijze op basis van Lean principes. De effectiviteit van Agile is inmiddels bewezen en ook Lean wordt steeds breder toegepast in de ICT en bij bedrijfsprocessen.

Minder bekend is dat Agile ook werkt bij grote en complexe projecten. Onze projectmanager Martin van Borselaer is al jaren succesvol met het toepassen van Agile en Lean in combinatie met andere governance frameworks zoals MSP en PRINCE2.

Implementeren van agile IT projectresultaten in de business

Juni 2013 - Agile zit in de lift. Steeds meer organisaties kiezen voor een agile aanpak van IT-projecten, bijvoorbeeld met Scrum. De voordelen van een agile aanpak zijn o.a. het snel leveren van resultaten, waardoor eerder baten gerealiseerd worden. Ook de grotere betrokkenheid van de opdrachtgever gedurende het project levert beter passende oplossingen op.

Hybride Software Project Management

Oktober 2011 - Vele decennia lang zijn software project management (SPM) methodes ontwikkeld en gebruikt. Plangedreven methodes zoals de watervalmethode en zijn opvolgers zijn eind jaren negentig opgevolgd door agile software project management methodes zoals XP en Scrum. Sindsdien hebben beide stromingen naast elkaar bestaan waarbij elke stroming zijn eigen aanhangers kent.

Agile Business Case management

Een Business Case is een duur woord voor de rechtvaardiging om project te starten en te continueren. Die rechtvaardiging is in zowel agile projecten als traditionele projecten een essentieel sturingsinstrument. In de traditionele waterval aanpak is het probleem dat het moeilijk is om de Business Case tussentijds te toetsen en bij te werken. In de agile aanpak is het probleem dat bij de start van het project de scope nog onduidelijk is. Dit whitebook beschrijft aan de hand van PRINCE2 en Scrum op welke wijze het management van de Business Case agile gemaakt kan worden.

PRINCE2 + Scrum: 1 + 1 = 3

November 2009 - Scrum is een zeer effectief agile projectmanagement framework om in projecten snel resultaten te leveren. De 'methode Scrum' ligt erg dicht bij de onderliggende Lean principes. Dat is de kracht van de methode. De methode schrijft weinig voor en biedt veel ruimte voor een projectaanpak op maat. Het is tegelijkertijd ook de uitdaging. Het vergt veel kennis en begrip van die onderliggende principes om de juiste implementatiekeuzes te maken. Dat lukt lang niet altijd. Het internet staat vol met hulp vragen.

Prince2 2009: nieuwe inzichten, nieuwe kansen?

September 2009 - De OGC heeft goed geluisterd naar de markt en enkele forse aanpassingen doorgevoerd in het officiële Prince2 handboek. Wat is er veranderd in de methode, wat is er veranderd in het boek en wat betekent dat voor projectmanagers?

Lessons Learned Prince2 2005

Het is interessant om nog eens op een rijtje te zetten wat de markt zegt over Prince2:

Prince2, licht en effectief

Juni 2009 - Prince2 wordt door veel mensen beschouwd als een formele projectmanagement methode met veel administratieve overhead. In de praktijk kiezen projectmanagers er vaak voor alleen delen van Prince2 te implementeren. PINO (Prince2 In Name Only) is zelfs een geuzenkreet geworden.
In dit Whitebook toon ik aan dat Prince2 wel degelijk licht, effectief én compleet geïmplementeerd kan worden. Van PINO hoeft daarbij geen sprake te zijn.

Beginnen met evalueren

Juli 2008 - Veel (software-) projecten sluiten af met een evaluatie om de zogenaamde "Lessons Learned" vast te leggen. Dat gebeurt vaak onder het motto "handig voor het nageslacht". Het zal niet de eerste keer zijn dat zo'n verslag in een bureaula terecht komt om vervolgens nooit meer door iemand gelezen te worden. En dat is jammer, want vaak brengen evaluaties nuttige verbeterpunten aan het licht.