Follow Us on Twitter

OSB Inhoud syndiceren

Verbind de cloud met Oracle Middleware via REST

Wanneer systemen en applicaties binnen een servicegerichte architectuur worden geïntegreerd, is het van groot belang afspraken te maken over de manier van integreren. Over het protocol, de berichtformaten, datamodellen bijvoorbeeld. Wanneer we praten over Enterprise Application Integration (EAI) is het protocol bij uitstek SOAP. In de wereld van mobile, cloud en social media wordt SOAP veelal beschouwd als te log en inefficiënt. In die wereld is men in de wolken van REST. Oracle zet al een tijd in op cloud en mobile, dus sluipt REST ondersteuning langzamerhand de productstack in.

Ver-servicen van Oracle database-applicaties

Mei 2013 – Met behulp van een SOA-architectuur kunnen IT-oplossingen sneller, beter en goedkoper worden gerealiseerd. Dit wordt onder meer bereikt doordat bestaande functionaliteit met behulp van SOA gemakkelijker kan worden hergebruikt door deze als services aan te bieden. Het is dan niet nodig om de bestaande IT-voorziening volledig te vervangen, zodat nog steeds profijt kan worden getrokken van vroeger gedane investeringen.

Kies het juiste integratietool uit Oracle Fusion Middleware 11g

Juli 2011 - Bij het grootste deel van de klanten waar ik het afgelopen jaar mee gesproken heb, is minimaal één keer de vraag gesteld welk integratietool voor een bepaald probleem moet worden ingezet. Dit Whitebook vergelijkt een aantal producten uit de Oracle Fusion Middleware (FMW) stack en geeft aanbevelingen welke tool voor welk probleem het beste kan worden ingezet.