Follow Us on Twitter

oracle Inhoud syndiceren

PL/SQL Pages: het alternatief voor JSP?

PL/SQL Server Pages (PSP) worden gebruikt om dynamische content, inclusief de inhoud van SQL queries, op te nemen in web pagina’s. 

JDeveloper for NewBees - deel 2

Augustus 2002 - Oracle9i JDeveloper biedt de mogelijkheid voor een snelle ontwikkeling van foutloze (gegenereerde) Java code. JDeveloper kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van een aantal verschillende soorten Java applicaties. "Pure" Java applicaties worden in JDeveloper gebouwd met Business Components for Java (BC4J) en door JDeveloper gegeneerde Java code, waarbij kennis van JDBC en SQLJ handig is. Voor Web applicaties moet hiernaast ook gebruik worden gemaakt van HTML, XML en JavaScript.

Wat kan met Oracle Portal? En vooral hoe?

Deel 1: Portal voor beginners

JDeveloper for NewBees - deel 1

Je hebt tot nu gewerkt in de wereld van Oracle Developer  en bent gewend om hiermee snel applicaties te bouwen. Maar aan de horizon blinkt een nieuwe tool: JDeveloper - Oracle's Java development tool. In eerste instantie lijkt JDeveloper op Forms Builder (onderdeel van Oracle Developer), maar al snel merk je dat je in een andere wereld gekomen bent. De volgende vragen proberen we in deze Whitebook te beantwoorden:

Oracle9i feature van de maand: external tables

De Oracle9i database biedt de mogelijkheid om data in externe files data - bijv. .csv of .xsl bestanden - op te vragen met SELECT statements. Hiervoor moet de data in de file eerst beschreven worden bijna zoals een tabel gedefinieerd wordt. Een definitie van een externe file noemen we en external table. 

Webservices: wat is het (niet)?

Zijn webservices een nieuwe hype? De nieuwste Internet trend? Wat kunnen we nu werkelijk met webservices? De experts van Whitehorses doen een boekje open.

Autonome transacties

Wat is een autonome transactie?

Een autonome transactie een nieuwe feature in Oracle8i. Het maakt onafhankelijke transacties mogelijk die binnen andere transacties aangeroepen kunnen worden. 

Dit maakt het volgende mogelijk:

Wat Forms 9i zo interessant maakt...

Forms 9i is dan eindelijk released door Oracle. Maar is Forms 9i nu meer dan de nieuwe naam voor Forms 6i?

Evolutie of revolutie?

Forms 9i - officieel Oracle9i Forms - is enerzijds de evolutionaire opvolger van Forms 6i, maar betekent anderzijds een breekpunt in de Oracle Forms lijn van de afgelopen 17 jaar.  De meest in het oog springende nieuwe features van oracle 9i Forms zijn:

Wat moeten we met JHeadstart?

Mei 2002 - Oracle Nederland timmert sinds een half jaar serieus aan de weg met JHeadstart. Maar wat moeten we met dit product?