Follow Us on Twitter

mule Inhoud syndiceren

Mule Patterns

Maart 2016 - Mule is een open source enterprise service bus die je in staat stelt om integratie services te ontwikkelen (zie ons Whitebook Mule, een Open Source Enterprise Service Bus voor een overview). Het centrale hart van een mule service is de flow file.