Follow Us on Twitter

maven Inhoud syndiceren

Continuous Delivery

Oktober 2013 - Nu de meeste bedrijven aan het werk zijn met Agile en Scrum is het nu tijd om de volgende stap te zetten, naar Continuous Delivery. Continuous Delivery staat voor snel, kwalitatief opleveren van software naar productie.

In dit Whitebook worden de beginselen van Continuous Delivery tegen het licht gehouden. Verder worden de eerste stappen gezet voor het klaar maken van je projecten voor Continuous Delivery.

Continuous Integration met Oracle Fusion Middleware

December 2012 - Een omgeving gebaseerd op de Oracle Fusion Middleware stack (FMW), zoals de Oracle SOA Suite of BPM Suite, wordt naarmate die verder groeit steeds complexer. In de FMW worden nieuwe services, processen en applicaties ontwikkeld en in productie genomen. Deze componenten kennen onderlinge afhankelijkheden die de complexiteit van de omgeving vergroot. Om in dergelijke omgevingen te kunnen ontwikkelen, is het noodzakelijk er voor te zorgen dat nieuwe componenten de werking van de omgeving niet verstoren.

Optimaal Unittesten

Mei 2012 – Het unittesten van software heeft o.a. door de opkomst van Agile software-ontwikkeling een enorme vlucht genomen. Bij Agile methoden zoals Scrum, Extreme Programming en Test Driven Development (zie ook onze Whitebook Test first, implement later) vormt unittesten een centraal onderdeel van software-ontwikkeling. Goede unittests zorgen er o.a.

Softwarekwaliteit meten met Sonar

Januari 2011 - Softwarekwaliteit is een breed begrip en kent een groot aantal definities. Samenvattend komen alle definities grofweg neer op de mate waarin software voldoet aan functionele wensen, ontwikkelstandaarden en impliciete eigenschappen die van professionele software verwacht worden, zoals bijvoorbeeld onderhoudbaarheid en testbaarheid.