Follow Us on Twitter

jdeveloper Inhoud syndiceren

Oracle ESB, ontwikkelen met JDeveloper Studio

September 2006 – Afgelopen maand heeft Oracle de eerste public developer preview van hun nieuwe product Oracle Enterprise Service Bus beschikbaar gesteld. In een vorig Whitebook hebben we een sneak peak gegeven van wat Oracle ESB inhoud. In de komende maanden gaan we vier Whitebooks wijden aan dit nieuwe product en de mogelijkheden. Deze maand beginnen we met een beschrijving van het ontwikkelen van een testcase met behulp van JDeveloper Studio.

Tapestry versus JSF

Mei 2006 - Er bestaan inmiddels meer dan vijftig frameworks waarmee men een Java webapplicatie kan bouwen. Als antwoord op deze enorme wildgroei heeft Sun Java Server Faces (JSF) in het leven geroepen. Enige natuurlijk selectie (ease of development en natuurlijk financiering) heeft al plaats gevonden en wijst uit dat JSF en Tapestry op dit moment leidend zijn als het gaat om het bouwen van webapplicaties.

Ontwikkeling van webservices met JDeveloper 10g

November 2004 –  Oracle biedt met zijn ontwikkelomgeving JDeveloper 10g inmiddels uitgebreide ondersteuning voor het ontwikkelen van webservices. Dit Whitebook bespreekt de alternatieven en gaat in op de verschillen. Lees ons Whitebook “Webservices: Wat is het (niet)?” voor een eerste introductie over webservices.

JDeveloper 10G, ADF en databinding

April 2004 - Erg in het oog springend bij de nieuwe release van JDeveloper is de lancering van Oracle ADF. ADF staat voor application development framework. Oracle's definitie van ADF luidt:

TopLink - implementatie en ondersteuning in JDeveloper

Januari 2004 - Toplink - de nieuwe tool van Oracle om object georienteerde modelgegevens persistent op te slaan in de database - is nu volledig geintegreerd in de ontwikkel- en productieomgeving van Oracle. In onze Whitebook van februari 2003 beschreven we dat het tool gebruikt kan worden voor mapping van objecten via JDBC op tabellen in verschillende relationele databases. In dit Whitebook gaan we in op de implementatie en de ondersteuning die JDeveloper hiervoor biedt.

Oracle's XML Developers Toolkit - een introductie

In 1997 en 1998 werden de eerste grondslagen gelegd voor de XML 1.0 standaard. Oracle raakte in de twee jaar er na geïnteresseerd in de mogelijkheden van XML en adopteerde de XML technologie in een hoog tempo. Nadat Oracle een XML strategie had geformuleerd raakte steeds meer ontwikkelgroepen binnen Oracle geïnteresseerd in XML, zodat in 2001 meer dan 60 ontwikkelgroepen binnen Oracle XML in meer of mindere mate gebruikten. 

JDeveloper for NewBees - deel 4

December 2002 - In deze laatste aflevering van het Whitebook over JDeveloper gaan we in op Struts, een Model-View-Controller (MVC) implementatie dat Servlets (2.2) en Java Server Pages (1.1) tags gebruikt. Struts helpt je om complexe JSP applicaties op een gecontroleerde wijze te ontwikkelen èn om wijzigingen gecontroleerd door te voeren. Zoals in de vorige aflevering van deze Whitebook is beschreven ontkoppelt MVC de bedrijfs logica van de gegevens.

JDeveloper for NewBees - deel 3

November 2002 - Er zijn een tweetal technologieën beschikbaar in web-enabled Java omgevingen ten behoeve van het opzetten van een zogenaamd "request handler en response mechanisme", dat immers noodzakelijk is om met Web pagina's om te gaan. De eerste (en oudste) technologie is Servlets - een Servlet is een Java programma dat wordt aangeroepen vanuit de Browser en dat dynamische content combineert met de statische layout.

JDeveloper for NewBees - deel 2

Augustus 2002 - Oracle9i JDeveloper biedt de mogelijkheid voor een snelle ontwikkeling van foutloze (gegenereerde) Java code. JDeveloper kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van een aantal verschillende soorten Java applicaties. "Pure" Java applicaties worden in JDeveloper gebouwd met Business Components for Java (BC4J) en door JDeveloper gegeneerde Java code, waarbij kennis van JDBC en SQLJ handig is. Voor Web applicaties moet hiernaast ook gebruik worden gemaakt van HTML, XML en JavaScript.

JDeveloper for NewBees - deel 1

Je hebt tot nu gewerkt in de wereld van Oracle Developer  en bent gewend om hiermee snel applicaties te bouwen. Maar aan de horizon blinkt een nieuwe tool: JDeveloper - Oracle's Java development tool. In eerste instantie lijkt JDeveloper op Forms Builder (onderdeel van Oracle Developer), maar al snel merk je dat je in een andere wereld gekomen bent. De volgende vragen proberen we in deze Whitebook te beantwoorden: