Follow Us on Twitter

Java Inhoud syndiceren

Beveiligingen van Webgebaseerde applicaties

Augustus 2007 - Het internet is een in toenemende mate onveilige omgeving. Systemen die direct of indirect aan het internet zijn blootgesteld worden continu gescand op kwetsbaarheden. Waar tot enige tijd geleden deze aanvallen vooral gericht waren op bekende kwetsbaarheden in massaal ingezette software, zien de we het laatste jaar een significante toename in gerichte aanvallen tegen kleinschalige en specialistische software. Met name software die gebruik maakt van webgebaseerde technologie is daarbij een gewild doelwit.

Unified Process, what the RUP is that?

Juni 2007 - Steeds meer ondernemingen stappen over op object georiënteerde software ontwikkelmethoden. Dit is vaak het geval in J2EE projecten, waar zo’n methode goed aansluit bij Java en het componenten ontwerp. De bekendste object georiënteerde software ontwikkelmethode is Rational’s Unified Process oftewel RUP.

Maar wat is RUP eigenlijk precies? Is het een methode, een tool of allebei? Kun je ermee ontwerpen of kun je er het ontwerpproces mee ondersteunen? En wat heeft RUP met object oriëntatie en UML te maken?

Java Stored Procedures in de Oracle Database

Juni 2007 - Stored procedures zijn in de database opgeslagen programma’s die een bepaalde procedurele logica uitvoeren, meestal geconcentreerd rond het verwerken van SQL statements. Bijvoorbeeld een taak waarin wordt geselecteerd uit een tabel met orders die verwerkt moeten worden tot een tabel met facturen. Een groot voordeel van stored procedures is de snelle verwerking van de data doordat het programma in de database zelf draait en daarmee bovenop de data zit.

Tapestry versus JSF

Mei 2006 - Er bestaan inmiddels meer dan vijftig frameworks waarmee men een Java webapplicatie kan bouwen. Als antwoord op deze enorme wildgroei heeft Sun Java Server Faces (JSF) in het leven geroepen. Enige natuurlijk selectie (ease of development en natuurlijk financiering) heeft al plaats gevonden en wijst uit dat JSF en Tapestry op dit moment leidend zijn als het gaat om het bouwen van webapplicaties.

Oracle ADF Faces nu Open Source MyFaces Cherokee

Januari 2006 - op JavaPolis 2005, dat eind vorig jaar in Antwerpen plaatsvond, heeft Oracle zijn Java Server Faces (JSF) implementatie ADF Faces gedoneerd aan de Open Source gemeenschap. Het zal voortaan bekend zijn als subproject Cherokee onder Apache JSF project MyFaces.

Informatiebeveiliging breder bekeken

Oktober 2005 - De kernvraag binnen de informatiebeveiliging is: "wie mag toegang hebben tot welke informatie?" Sinds enige tijd is er ook wetgeving zoals Sarbanes-Oxley die daar de vraag "wie heeft wanneer welke gegevens opgevraagd?" Oftewel, zijn organisaties "in control" van de informatie waarover zij beschikken? Deze Whitebook gaat kort in op de huidige best practices op dat gebied en gaat daarna verder met een nieuwe ontwikkeling: het transparant versleutelen van data, zowel tijdens transport als "in rust" (bv. op een harde schijf of backuptape).

Open Source Persistence Frameworks

Oktober 2005 - Hoewel veel applicaties elke dag de brug slaan tussen object oriëntatie (OO) en een relationale database, blijven het 2 aparte werelden. Voor het bouwen van elke applicatie moet er dan ook moeite worden gedaan om deze werelden op de juiste manier met elkaar te verbinden.

Java 1.5 New features

Juli 2005 - Sun presenteerde afgelopen april de nieuwste versie van Java; Java 2 Platform Standard Edition versie 1.5. Ook wel bekend als J2SE5.0 of ‘project Tiger’. De relevante JSR’s (Java Specification Requests) voor de onderdelen in dit Whitebook van het project waren JSR14, JSR201 en JSR175. Maar dit zijn er slechts 3 van de in totaal 15 door Sun opgepakte verbeteringen die aangedragen zijn door de Java Community.

Unit testing met utPLSQL

April 2005 - Een unit test is een geprogrammeerde test die door de ontwikkelaar zelfgeschreven wordt om de functionele werking van zijn code te valideren. Een unittest geeft uitsluitend goed of fout terug. Dit maakt ze uitermate geschikt om op een consistente manier het gedrag van de code te testen en om je ervan te verzekeren dat dit gedrag hetzelfde blijft tijdens het gehele ontwikkelproces.

TopLink - implementatie en ondersteuning in JDeveloper

Januari 2004 - Toplink - de nieuwe tool van Oracle om object georienteerde modelgegevens persistent op te slaan in de database - is nu volledig geintegreerd in de ontwikkel- en productieomgeving van Oracle. In onze Whitebook van februari 2003 beschreven we dat het tool gebruikt kan worden voor mapping van objecten via JDBC op tabellen in verschillende relationele databases. In dit Whitebook gaan we in op de implementatie en de ondersteuning die JDeveloper hiervoor biedt.