Follow Us on Twitter

j2ee Inhoud syndiceren

Optimaal Unittesten

Mei 2012 – Het unittesten van software heeft o.a. door de opkomst van Agile software-ontwikkeling een enorme vlucht genomen. Bij Agile methoden zoals Scrum, Extreme Programming en Test Driven Development (zie ook onze Whitebook Test first, implement later) vormt unittesten een centraal onderdeel van software-ontwikkeling. Goede unittests zorgen er o.a.

J-Spring 2009

April 2009 - Op 15 april heb ik deelgenomen aan de jaarlijkse Nederlandse Java User Groep conferentie: de J-Spring. Dit jaar wederom in 't Spant in Bussum. Voorzien van een stralend zonnetje zat de sfeer er aan het begin van de dag al goed in en zo te zien waren het maximale aantal bezoekers, 1000, bijna allemaal aanwezig.

Na een gezellig praatje met wat collega's en ex-collega's ben ik even langs gegaan bij de Whitehorses stand.

Spring Plugin voor JDeveloper

September 2007 - Oracle kwam in de JavaOne conferentie van dit jaar met de introductie van de Oracle JDeveloper Extension for Spring. Eindelijk een JDeveloper plugin voor Spring! Dit lijkt een beetje vreemd omdat Oracle zijn eigen meta-framework heeft: Application Development Framework. Met de introductie van de plugin laat het JDeveloper team zien niet alleen oog te hebben voor zijn eigen framework. Het speelt ook in op nieuwe ontwikkelingen in de Java wereld.

Oracle ADF Faces nu Open Source MyFaces Cherokee

Januari 2006 - op JavaPolis 2005, dat eind vorig jaar in Antwerpen plaatsvond, heeft Oracle zijn Java Server Faces (JSF) implementatie ADF Faces gedoneerd aan de Open Source gemeenschap. Het zal voortaan bekend zijn als subproject Cherokee onder Apache JSF project MyFaces.

Coderen in de database, een doodzonde?

December 2005 - Binnen veel Java projecten wordt de database alleen gebruikt als een dataopslag. Dit terwijl in sommige situaties het gebruik van code in een database toegevoegde waarde kan hebben en zelfs noodzakelijk kan zijn.

In deze whitebook zal worden gekeken naar de principes van coderen in de database en hoe deze techniek binnen een J2EE architectuur past.

Open Source Persistence Frameworks

Oktober 2005 - Hoewel veel applicaties elke dag de brug slaan tussen object oriëntatie (OO) en een relationale database, blijven het 2 aparte werelden. Voor het bouwen van elke applicatie moet er dan ook moeite worden gedaan om deze werelden op de juiste manier met elkaar te verbinden.

Monitoring en beheer met JMX en MBeans

Juni 2005 - In de tweede helft van 2005 gaat OC4J 10.1.3 in productie. Daarmee wordt OC4J volledig J2EE 1.4 gecertificeerd. Eén van de mooiste nieuwe features is de implementatie van J2EE management-services met JMX en MBeans. In dit Whitebook halen we onze kennis van de Java Management Extension op en kijken wat OC4J er mee doet.

Unit testing met utPLSQL

April 2005 - Een unit test is een geprogrammeerde test die door de ontwikkelaar zelfgeschreven wordt om de functionele werking van zijn code te valideren. Een unittest geeft uitsluitend goed of fout terug. Dit maakt ze uitermate geschikt om op een consistente manier het gedrag van de code te testen en om je ervan te verzekeren dat dit gedrag hetzelfde blijft tijdens het gehele ontwikkelproces.

EJB 3.0, J2EE met beide benen op de grond

April 2005 Al bijna vanaf het begin van de J2EE specificatie, wordt deze bekritiseerd vanwege zijn complexiteit. De kritiek richt zich voornamelijk op de Enterprise JavaBeans (EJB). EJB's zijn het deel van de J2EE specificatie dat de bedrijfslogica (business tier) implementeert. Met bedrijfslogica bedoelen we de logica die vooral rekent, valideert en transformeert met de informatie van het bedrijfsproces, en in mindere mate gaat over de gebruikersinterface, specifieke details van dataopslag en andere technische interfaces.

Aspect Oriented Programming

September 2004 - Oracle heeft deze maand een beta versie uitgebrachtvan de JDeveloper plugin voor Aspect Oriented Programming met AspectJ. Oraclesluit hiermee aan op deze veelbelovende nieuwe ontwikkelmethodiek. AspectOriented Programming helpt bij het scheiden van functionele onderdelen van eenapplicatie die op veel verschillende plaatsen van toepassing zijn(‘crosscutting concerns’).