Follow Us on Twitter

Golden Gate Inhoud syndiceren

Big Data integratie met de Oracle database

December 2016 - In het tijdperk van de Big Data heeft de relationele database nog steeds een stevige voet aan de grond. Waar Big Data-technologieën zoals Hadoop goed kunnen omgaan met grote (on)gestructureerde datavolumes, blijft een relationele database de keuze voor Online Transaction Processing (OLTP) en gemodelleerde data. Kunnen de twee technologieën elkaar wel goed aanvullen? In dit Whitebook bespreken we een aantal manieren om gegevens van een Big Data platform en de Oracle database te integreren.

Datareplicatie met Oracle GoldenGate

Januari 2013 – Stel, je wilt data van operationele systemen naar het datawarehouse sturen. Of je wilt een rapportageomgeving opzetten waarvan de data up-to-date is met de produktiedatabases , al dan niet van verschillende leveranciers. Vroeger moesten hiervoor zelf interfaces opgezet worden die gebruik maakten van allerlei technologieën als flat-files, XML-berichten of, in het geval van Oracle naar Oracle, mogelijk Streams. Sinds 2009 heeft Oracle GoldenGate onder haar hoede, de voorkeursoplossing voor real-time data-integratieproblematiek.