Follow Us on Twitter

Database Inhoud syndiceren

Ver-servicen van Oracle database-applicaties

Mei 2013 – Met behulp van een SOA-architectuur kunnen IT-oplossingen sneller, beter en goedkoper worden gerealiseerd. Dit wordt onder meer bereikt doordat bestaande functionaliteit met behulp van SOA gemakkelijker kan worden hergebruikt door deze als services aan te bieden. Het is dan niet nodig om de bestaande IT-voorziening volledig te vervangen, zodat nog steeds profijt kan worden getrokken van vroeger gedane investeringen.

Workload automation met de Oracle Database

Februari 2013 - Er dient elke dag om 8 uur een datawarehouse-job uitgevoerd te worden of er dient elk uur een rapportage gegenereerd te worden. En als de dagafsluiting is geaccordeerd, wordt in meerdere systemen een reeks aan jobs en batches gestart. Vaak wordt er een veelheid aan oplossingen toegepast om de jobs en hun onderlinge afhankelijkheden te plannen. Met de release van Oracle database 11g Release 2 is de scheduler functionaliteit zodanig uitgebreid, dat het een serieuze kandidaat lijkt om de genoemde problematiek op te pakken.

SOdA - Service Oriented data Acces

Dit is geen Whitebook over Fusion middleware, SOA Suite, een ander middleware product of zelfs Java. Er wordt geen enkele hippe BPEL of webservice techniek beschreven. Aangezien Whitehorses is gespecialiseerd in integratie met de Oracle en Java technologieën, is er toch een verband. In dit Whitebook laat ik zien dat een SOA-benadering prima kan worden toegepast op de database-infrastructuur.

Oracle Edition Based Redefinition: het einde van de BIG BANG

Maart 2010 - Bij het upgraden van een applicatie of het implementeren van verbeteringen is het in de regel nodig om bijvoorbeeld stored PL/SQL procedures te compileren. Gedurende deze compileerfase kunnen de eindgebruikers geen gebruikmaken van de applicatie: zij moeten wachten totdat de gehele wijziging in de applicatie geïmplementeerd is. Tijdens de implementatie kan er namelijk onverwacht gedrag optreden.

Oracle 11gR2, een aantal nieuwe grid features uitgelicht

Oracle heeft onlangs release 2 van Oracle Database 11g gelanceerd. Hierin biedt Oracle nu nog meer geweldige mogelijkheden, zoals belangrijke nieuwe functies die grid computing gebruiksvriendelijker maken.

Ik wil hier kort een aantal van deze nieuwe mogelijkheden bespreken, het zijn er te veel om allemaal door te nemen.

Oracle ASM, een mooie oplossing, maar vaak wordt deze technologie opzij gezet omdat men denkt dat de extra functionaliteiten al door het SAN worden geboden. Zijn de uitbreiding in 11gR2 nu voldoende om toch voor ASM te kiezen?

Van SQL naar XML vanuit een Oracle database

Februari 2009 - Databestanden aanleveren vanuit de database kan op vele manieren. Veelal gebeurt dit nog op de conventionele manier, het 'platte ASCII bestand'. Het maken van een comma separated (CSV) bestand met behulp van de package UTL_FILE is hier een voorbeeld van. Een heel goed alternatief, zonder gebruik te hoeven maken van PL/SQL(!), is 'Oracle SQL/XML'.

Oracle 11g features van de maand: Data Guard 11g

December 2008 - Op 6 november 2007 vond de eerste officiële release plaats van de nieuwste versie van de Oracle database: 11g. In eerdere Whitebooks behandelden de specialisten van Whitehorses al diverse belangrijke nieuwe features. Deze maand: de Data Guard ‘Snapshot’ standby database & de 11g Active Data Guard option.

Data Guard is Oracle's oplossing voor high availability en disaster recovery. Het biedt een eenvoudig te configureren framework waarmee kan worden omgegaan met geplande en niet-geplande database uitval.

Oracle 11g feature van de maand: SQL Plan Management

Oktober 2008 - Het is de boze droom van menig DBA: één of meerdere wijzigingen op database niveau zorgen ervoor dan een eens prima performende query opeens niet meer vooruit te branden is, omdat de Oracle-optimizer in al zijn wijsheid heeft besloten dat het executieplan gewijzigd diende te worden.

Voorbeelden van genoemde wijzigingen zijn bv. een plotseling verschil in data-omvang van één of meerdere tabellen, een aanpassing in systeemparameters, of, last but not least, een upgrade van de Oracle-software naar een hogere release.

Oracle 11g feature van de maand: Datapump

Oktober 2008 - Iedereen die met systeemontwikkeling te maken heeft kent het probleem: in je ontwikkel- of testomgeving wil je gegevens uit de productieomgeving hebben, maar niet iedereen hoeft salarissen, bonussen of creditcardnummers te zien.

Bovendien mogen deze gegevens niet herleidbaar zijn. Oracle biedt sinds Grid Control 10.2.0.4 deze functionaliteit in het Data Masking Pack maar hier hangt een prijskaartje aan.

Oracle 11g feature van de maand: Automatic Diagnostic Repository

September 2008 - Op 6 november 2007 vond de eerste officiële release plaats van de nieuwste versie van de Oracle database: 11g. In eerdere Whitebooks behandelden de specialisten van Whitehorses al diverse belangrijke nieuwe features. Deze maand: de Automatic Diagnostic Repository.