Follow Us on Twitter

Data virtualisatie Inhoud syndiceren

Agile BI met datavirtualisatie

Februari 2018 - Elke onderneming die zich bezighoudt met Business Intelligence kent het probleem: Hoe zorg ik ervoor dat data vanuit verschillende bronnen op een uniforme en gedocumenteerde manier beschikbaar wordt gesteld aan eindgebruikers? Hoe kan ik dit doen zonder dat er in de verschillende rapportagetools rekening gehouden moet worden met technische implementatiedetails? Hoe ontsluit ik mijn explosief gegroeide datavolumes?