Follow Us on Twitter

business case Inhoud syndiceren

Goed agile is snel (maar ook moeilijk)

Januari 2014 – Agile is erg populair aan het worden. Veel organisaties zijn al agile of zijn begonnen met agile. Toch ervaren wij in de praktijk dat lang niet altijd alle beloftes van agile waargemaakt worden. Blijkbaar is het toch niet zo makkelijk allemaal. Dit Whitebook zet nog eens op een rijtje wat de agile belofte inhoudt, wat organisaties weerhoudt om de voordelen van agile te plukken en wat je kan doen om bepaalde hindernissen weg te nemen.

Overstappen naar AIA 11g?

Oktober 2010 - Al meer dan een half jaar is de meest recente versie van Oracle Application Integration Architecture (AIA) beschikbaar. Niet alleen interessant als nieuw product, maar ook als upgrade voor bestaande klanten. In dit Whitebook wordt een aantal aspecten beschreven die in de business case voor een dergelijke beslissing moeten worden meegenomen.

Agile Business Case management

Een Business Case is een duur woord voor de rechtvaardiging om project te starten en te continueren. Die rechtvaardiging is in zowel agile projecten als traditionele projecten een essentieel sturingsinstrument. In de traditionele waterval aanpak is het probleem dat het moeilijk is om de Business Case tussentijds te toetsen en bij te werken. In de agile aanpak is het probleem dat bij de start van het project de scope nog onduidelijk is. Dit whitebook beschrijft aan de hand van PRINCE2 en Scrum op welke wijze het management van de Business Case agile gemaakt kan worden.

PRINCE2 + Scrum: 1 + 1 = 3

November 2009 - Scrum is een zeer effectief agile projectmanagement framework om in projecten snel resultaten te leveren. De 'methode Scrum' ligt erg dicht bij de onderliggende Lean principes. Dat is de kracht van de methode. De methode schrijft weinig voor en biedt veel ruimte voor een projectaanpak op maat. Het is tegelijkertijd ook de uitdaging. Het vergt veel kennis en begrip van die onderliggende principes om de juiste implementatiekeuzes te maken. Dat lukt lang niet altijd. Het internet staat vol met hulp vragen.