Follow Us on Twitter

bus Inhoud syndiceren

Gegevensverrijking in Oracle SOA Suite

November 2010 - Gegevensverrijking behoort tot één van de verantwoordelijkheden van een adapter (verbindingscomponent): Validatie - Gegevensverrijking - Transformatie. Verrijken heeft betrekking op het toevoegen van gegevens aan een bericht zodat deze betekenisvoller is voor een service of doelapplicatie. In de praktijk blijkt het lastig om gegevensverrijking op de juiste manier toe te passen. Dit komt omdat het aanmaken en vullen van mapping tabellen als omslachtig wordt ervaren en de noodzaak ervan niet direct aanwezig is.

Service standaardisatie met de OverheidsServiceBus

Augustus 2009 - De ontwikkeling van de digitale overheid gaat steeds sneller. Er is in toenemende mate communicatie tussen overheidsinstanties waarbij telkens nieuwe afspraken worden gemaakt over hoe elektronische communicatie wordt uitgevoerd. Op welke manier gaan overheden met deze digitalisering om? Wat voor standaarden en richtlijnen krijgen zij hiervoor?