Follow Us on Twitter

BPM Suite Inhoud syndiceren

Oracle in de Wolken met PCS, ICS, SOACS en meer...

November 2015 - Alles is tegenwoordig cloud, buzzwords als PaaS, SaaS, IaaS zijn dagelijks te zien en te horen in de media, en het lijkt wel alsof alles dat aan het internet hangt de stempel cloud krijgt opgedrukt. Ook Oracle is in de wolken. Het cloud-aanbod van Oracle is al aanzienlijk groot.

Continuous Integration met Oracle Fusion Middleware

December 2012 - Een omgeving gebaseerd op de Oracle Fusion Middleware stack (FMW), zoals de Oracle SOA Suite of BPM Suite, wordt naarmate die verder groeit steeds complexer. In de FMW worden nieuwe services, processen en applicaties ontwikkeld en in productie genomen. Deze componenten kennen onderlinge afhankelijkheden die de complexiteit van de omgeving vergroot. Om in dergelijke omgevingen te kunnen ontwikkelen, is het noodzakelijk er voor te zorgen dat nieuwe componenten de werking van de omgeving niet verstoren.

Beginnen met Oracle BPM Suite

April 2012 - Business Process Model and Notation (BPMN) heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een bijna de facto standaard voor business process modeling. Dat is niet gek, aangezien de schrijfwijze sterk lijkt op de manier waarop businessanalisten modelleren in de bestaande tools, zoals Visio en Powerpoint.

Oracle BPM Suite: overbrug de kloof tussen business en IT

April 2011 – De laatste jaren is een duidelijke verschuiving naar procesgericht denken en ontwikkelen in gang gezet. De focus ligt niet enkel meer losstaande applicaties, maar vooral hoe die applicaties onderling verbonden kunnen zijn als onderdeel van een overkoepelend proces. In dit Whitebook onderzoeken we de mogelijkheden van Oracle’s oplossing voor procesgericht modelleren en hoe daarbij de kloof tussen business en IT overbrugd wordt.