Follow Us on Twitter

Agile Inhoud syndiceren

Door vakmanschap de kwaliteit van software verbeteren

Oktober 2014 - Al sinds de introductie van het Manifesto for Software Craftmanship, is er een discussie over softwareontwikkeling als vakmanschap. We kunnen voorzichtig zeggen dat er nogal wat ophef is ontstaan rond het Manifesto en een aantal van de reacties die erop zijn gegeven. Wat kunnen we van deze discussie leren en welke kansen liggen er als we ontwikkelen van software als vakmanschap beschouwen? Waarom is hier zoveel discussie over?

Whitehorses presenteert op het "Planet Agile" seminar van BPUG (3 juni 2014)

Whitehorses werkt volgens een Agile werkwijze op basis van Lean principes. De effectiviteit van Agile is inmiddels bewezen en ook Lean wordt steeds breder toegepast in de ICT en bij bedrijfsprocessen.

Minder bekend is dat Agile ook werkt bij grote en complexe projecten. Onze projectmanager Martin van Borselaer is al jaren succesvol met het toepassen van Agile en Lean in combinatie met andere governance frameworks zoals MSP en PRINCE2.

Goed agile is snel (maar ook moeilijk)

Januari 2014 – Agile is erg populair aan het worden. Veel organisaties zijn al agile of zijn begonnen met agile. Toch ervaren wij in de praktijk dat lang niet altijd alle beloftes van agile waargemaakt worden. Blijkbaar is het toch niet zo makkelijk allemaal. Dit Whitebook zet nog eens op een rijtje wat de agile belofte inhoudt, wat organisaties weerhoudt om de voordelen van agile te plukken en wat je kan doen om bepaalde hindernissen weg te nemen.

Succesvol Product Backlog beheer voor Scrum Product Owners

November 2013 - In software ontwikkeling staat de release datum vaak vast. De scope van het product is dan een van de belangrijkste variabelen. Scope kan gebruikt worden om te sturen en is daarmee bepalend voor de mate van succes. De scope wordt in Agile projecten vastgelegd in de Product Backlog. De Product Backlog is een geordende lijst met functies of karakteristieken die alle gewenste functionaliteit van het product beschrijven.

Prioriteren van requirements in een ICT project

Juli 2013 - Het moment waarop een nieuw ICT project gaat starten, gaat vaak gepaard met een gevoel van lichte wanhoop. De context en kadering van het project is nog niet bekend, klant en leverancier kennen elkaar nog niet en er zijn nog zoveel vragen!

Waar moeten we beginnen, wat is belangrijk, hoe gaan we faseren, en hoe gaan we de witte plekken op de kaart invullen?

Omgaan met externe interfaces in een veranderende omgeving

Juli 2013 - Veel ICT projecten zijn beperkt tot een enkel bedrijf. Regelmatig is er echter ook een externe partij betrokken. Er moet bijvoorbeeld informatie van of naar deze externe partij gaan om de klant te bieden wat deze wil. Er moeten bijvoorbeeld betaalbestanden naar een bank gestuurd worden, en bestanden met transactiegegevens komen van de bank, en moeten verwerkt worden om te controleren of facturen (uit)betaald zijn.

Implementeren van agile IT projectresultaten in de business

Juni 2013 - Agile zit in de lift. Steeds meer organisaties kiezen voor een agile aanpak van IT-projecten, bijvoorbeeld met Scrum. De voordelen van een agile aanpak zijn o.a. het snel leveren van resultaten, waardoor eerder baten gerealiseerd worden. Ook de grotere betrokkenheid van de opdrachtgever gedurende het project levert beter passende oplossingen op.

Agile BI met Oracle Endeca Information Discovery

Mei 2013 - Met de acquisitie van het bedrijf Endeca, in december 2011, heeft Oracle, naast een aantal e-Commerce-producten, tevens een nieuw Business Intelligence (BI-)product aan het portfolio kunnen toevoegen. Dit product heeft de naam Oracle Endeca Information Discovery (OEID) meegekregen.

Lean Six Sigma procesverbetering met Oracle BPM

Mei 2012 – Versnellen van doorlooptijden, verlagen van kosten én verhogen van de kwaliteit van bedrijfsprocessen kan wel degelijk tegelijkertijd. De Lean Six Sigma aanpak voor procesverbetering leidt regelmatig tot verbeteringen in de honderden procenten.
Dit Whitebook laat zien welke ondersteuning de Oracle BPM Suite (Business Process Management) kan leveren om bedrijfsprocessen sneller, goedkoper en beter te maken.