Follow Us on Twitter

ADF Inhoud syndiceren

JDeveloper 10G, ADF en databinding

April 2004 - Erg in het oog springend bij de nieuwe release van JDeveloper is de lancering van Oracle ADF. ADF staat voor application development framework. Oracle's definitie van ADF luidt: