Follow Us on Twitter

Ondersteuning

Uw database en middleware-platform is essentieel voor uw organisatie. De beschikbaarheid, snelheid en veiligheid moeten daarom optimaal zijn en blijven.

Whitehorses kan u hierin helpen. Wij ondersteunen uw IT afdeling, zodat zij zelf het best mogelijke Oracle platform kunnen realiseren. U houdt zelf de regie en krijgt een betere kwaliteit, zonder in te leveren op flexibiliteit.

Om de continuïteit en kwaliteit voor de lange termijn te garaderen, ondersteunen we u met de volgende diensten:

 • Proactief beheer
  Periodiek bezoekt een van onze specialisten uw organisatie. Tijdens deze dag worden vragen besproken, controles uitgevoerd en geplande wijzigingen doorgevoerd. Eventuele problemen die zich hebben voorgedaan worden besproken en mogelijk duurzaam verholpen. Uw team krijgt handvatten om de komende periode zelf verder te kunnen. Eventueel wordt ook proactieve bewaking (monitoring) opgezet, zodat onze specialisten sneller eventuele fouten kunnen constateren.
 • 3de-lijns support
  Bij gedegen proactief beheer en een optimaal ingericht Oracle platform, zijn de meeste storingen snel door uw eigen mensen op te lossen of in ieder geval te herstellen. Bij calamiteiten of urgente vragen staan onze specialisten paraat. Gedurende de werkdag, of indien gewenst 24x7.
 • Stand-by
  Bij grote aanpassingen of belangrijke gebeurtenissen, kan het prettig zijn om een specialist achter de hand te hebben. In overleg staan wij stand-by. Op vaste tijden of incidenteel.
 • Projecten
  Eisen veranderen en software verouderd. Dit heeft consequenties voor uw omgeving. Wij pakken in overleg uw grotere beheersprojecten op. Natuurlijk samen met uw eigen team, zodat de kennis in uw organisatie is geborgd.

De eerste stap is het bepalen van de huidige en de gewenste situatie:

 • Quick scan en platform assessment
  Onze specialisten bekijken uw huidige platform en bespreken de bottlenecks. De bevindingen, inclusief aanbevelingen, worden gedocumenteerd en met uw team besproken.
 • Doelbepaling
  Hoewel een beschikbaarheid van 99,9999% in theorie haalbaar is, is hiervoor slechts bij weinig organisaties een business case te maken. Samen bespreken we daarom de gewenste beschikbaarheid en zetten die af tegen het financiële risico. De kostencomponent - hardware, (Oracle) licenties, services – wordt natuurlijk niet vergeten.
 • Verschillenanalyse en plan van aanpak
  Met de resultaten van de vorige twee punten kan een plan van aanpak worden opgesteld. Het ambitieniveau van de organisatie bepaalt voor een groot deel wat de tijdshorizon hiervoor is. Het kennisniveau van de eigen medewerkers bepaalt wel deel zij zelf kunnen, bij welk deel door ons wordt ondersteund en welk deel Whitehorses oppakt.
  Voor het realiseren van het optimale platform is hoogwaardige kennis en brede praktijkervaring nodig. Whitehorses levert deze en zorgt ervoor dat uw team de noodzakelijke kennis heeft voor het dagelijkse beheer.

Onze aanpak is afhankelijk van uw organisatie, uw ambities en het kennisniveau van uw medewerkers. De overeenkomst is dus altijd maatwerk.