Follow Us on Twitter

Terugblik Seminar Lean & Agile IT - 15 september 2011

Naar aanleiding van het succes van het Whitehorses seminar over Agile en PRINCE2 deze keer een seminar over het Lean & Agile IT. De opkomst toonde ook aan dat Lean en Agile zeker onderwerpen zijn waar veel organisaties in geïnteresseerd zijn en terecht. Mede door de goede interactie met de deelnemers was het een waardevolle middag. De gemiddelde waardering van de bezoekers voor deze middag lag dan ook boven de 8.

Hieronder worden de presentaties kort besproken.

Introductie Lean en Agile

In de eerste presentatie gaf Martin van Borselaer een introductie in Lean. Daarbij ging hij in op het ontstaan van Lean en de belangrijkste zoektocht van Lean namelijk naar het toevoegen van waarde. Meer specifiek het toevoegen van waarde vanuit het standpunt van de klant. Dit werd heel duidelijk toegelicht aan de hand van drie praktijkvoorbeelden.

Veranderen

In de presentatie met het thema veranderen werden de aanpak volgens het V-model en de lean aanpak naast elkaar gehouden. Ook daarbij wordt de vraag gesteld wat de waarde toevoegende activiteiten zijn. Daarbij is uitgelegd hoe SCRUM hiervoor kan worden ingezet.

Beheren

Ook voor beheerprocessen is gekeken op basis van ITIL processen waar waarde wordt toegevoegd. Dat is de kernvraag om vast te stellen hoe beheerprocessen op een Lean manier kunnen worden ingericht.

Integreren

In deze presentatie door Peter Paul van de Beek is op twee manieren de link tussen Lean en Integratie gelegd. Aan de ene kant is gekeken hoe integratie een bijdrage levert aan het creëren van waarde binnen een organisatie voor haar klanten. Aan de andere kant is aangegeven hoe de werkzaamheden om tot integratie te komen op een Lean manier ingestoken kunnen worden.