Follow Us on Twitter

Automatiseren en optimaliseren van formulierstromen met infoForms

infoForms helpt organisaties bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen met interactieve formulieren om gestructureerde informatie te verzamelen. infoForms maakt het mogelijk om eenvoudig en zonder programmeerkennis complete, interactieve formulieren te definiëren en aan te bieden binnen en buiten de organisatie. De procesgeoriënteerde opzet van infoForms maakt het bij uitstek geschikt om formulierstromen en andere bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

Effectiviteit van bedrijfsprocessen

Formulieren worden overal gebruikt om informatie te verzamelen. Zo kunnen ze gebruikt worden om een dialoog te starten met werknemers, partners, klanten, leveranciers, e.d. over kernpunten binnen uw bedrijfsvoering. De informatie die verzameld wordt kan heel divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan declaraties, inschrijvingen, evaluaties, bestellingen of vergunningsaanvragen.

De formulieren staan niet op zichzelf. Ze vormen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsprocessen van een organisatie en leveren informatie die voor de processen van belang zijn. Het digitaliseren van de formulierenstroom levert een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit van geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van bedrijfsprocessen met een formulier start of formulierinformatie nodig heeft.

infoForms is vanaf de basis ontwikkeld om processen te ondersteunen, en past binnen de moderne procesmanagement- en service georiënteerde architecturen. Het kan een sleutelrol spelen in het verhogen van de klanttevredenheid, loyaliteit en kan daarnaast inzicht geven in de wensen van de omgeving. infoForms stelt bedrijven in staat om snel te kunnen inspelen op veranderingen en dit in te passen in de eigen processen.

Formulieren ontwerpen en beheren zonder programmeren

infoForms Designer - Create new form
Ontwerpen van formulieren

Het ontwerpen en beheren van formulieren gebeurt met de gebruiksvriendelijke infoForms Designer. Nieuwe formulierdefinities en nieuwe versies hiervan kunnen zonder programmeren en zonder kennis van de technische omgeving worden gemaakt.

infoForms heeft veel mogelijkheden voor geavanceerde formulieren. De opmaak, indeling, controles en afhankelijkheden zijn met enkele klikken aan te geven. De integratie met het bestaande applicatielandschap is een speerpunt. Zo kunnen selectievelden worden voorzien van externe gegevens en organisatiespecifieke toetsing kan eenvoudig worden toegevoegd.

Voor de eindgebruikers zijn alle belangrijke invul- en selectiefuncties aanwezig, zoals keuzevakjes, waardelijsten, bestandsbijlagen en datum selecties. Het formulierenscherm kan worden aangeboden in een webapplicatie of worden ingebouwd in een backofficeapplicatie. infoForms werkt met alle bekende browsers en is aanpasbaar aan de huisstijl en de wensen van uw organisatie. Het past daarmee altijd binnen het bestaande applicatielandschap, intranet of portaal. infoForms kan ook als onderdeel van uw eigen website worden aangeboden voor gebruik door leveranciers, klanten en partners.

Automatiseren van bedrijfsprocessen

Haal grote efficiëntievoordelen door de verwerking van formulieren te automatiseren. Als gegevens niet meer worden overgetypt, wordt de foutkans verlaagd en de doorlooptijd van processen sterk verkort. infoForms is gemaakt om geautomatiseerde processen te versterken. De infoForms Services integreren naadloos in Service Oriented Architecture (SOA) en Business Process Management (BPM) omgevingen, zonder dat het zelf een nieuw procesmanagement platform introduceert. Definieer welk proces moet worden geïnitieerd na succesvol indienen van een formulier of laat het proces automatisch een formulier aan een gebruiker toewijzen. Middels de infoForms Services kunnen formuliervelden automatisch worden vooringevuld en ingevulde waardes kunnen worden uitgelezen om de procesgang te beïnvloeden. De kwaliteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen hebben een directe invloed op het succes van een organisatie, ongeacht hun grootte of werkveld. De unieke combinatie van de formulieren en processen aan de hand van BPM zijn een aanvulling voor bestaande enterprise software en voegen flexibiliteit toe aan de bedrijfswerkzaamheden.

Integreren binnen de IT infrastructuur

Overzicht functionele architectuur infoForms
Overzicht functionele architectuur infoForms

infoForms is ontwikkeld op basis van open standaarden en past binnen iedere moderne IT-omgeving zonder specifieke eisen te stellen aan het platform. Een courante Java applicatieserver en een database zijn voldoende. infoForms is eenvoudig te configureren en zo in te passen binnen uw bestaande applicatie landschap. Zo kan infoForms aansluiten op uw huidige authenticatie platform, zonder dat dit extra programmeerinspanningen vereist. De database waarin de formulieren worden opgeslagen, kan door rapportage software benaderd worden. Deze management informatie kan gebruikt worden om de bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. Door de modulaire opzet van infoForms kan er een grafische interface gerealiseerd worden die past binnen uw intranet, web portaal of als een op zichzelf staande website.

Kennis maken met infoForms

Wilt u weten wat infoForms in uw organisatie kan betekenen voor het digitalisern en optimaliseren van formulierstromen? Wij bespreken graag welke rol wij kunnen spelen bij uw case. Een demonstratie en een proof of concept behoren natuurlijk tot de mogelijkheden. Neem contact op met Whitehorses of stuur een e-mail naar info@whitehorses.nl.