Follow Us on Twitter

Lean Inhoud syndiceren

Whitehorses presenteert op het "Planet Agile" seminar van BPUG (3 juni 2014)

Whitehorses werkt volgens een Agile werkwijze op basis van Lean principes. De effectiviteit van Agile is inmiddels bewezen en ook Lean wordt steeds breder toegepast in de ICT en bij bedrijfsprocessen.

Minder bekend is dat Agile ook werkt bij grote en complexe projecten. Onze projectmanager Martin van Borselaer is al jaren succesvol met het toepassen van Agile en Lean in combinatie met andere governance frameworks zoals MSP en PRINCE2.

Business Process Management best practices op basis van Lean Six Sigma

Februari 2013 – Met de Oracle Fusion middleware suite hebben we een complete set tools beschikbaar om administratieve processen te digitaliseren. Een succesvolle implementatie begint echter met de juiste ontwerpkeuzes. In dit Whitebook laten we vanuit een businessperspectief zien welke overwegingen relevant zijn voor de inrichting van effectieve administratieve processen.

Integratie maar dan lean

Binnen haar informatievoorziening heeft vrijwel elke organisatie behoefte aan het integreren van data en het hergebruiken van logica. Het afgelopen decennium hebben we geleerd dat het vrijwel onmogelijk is om met één applicatie of zelfbouw de volledige informatie en automatiseringsbehoefte af te dekken.

Lean Six Sigma procesverbetering met Oracle BPM

Mei 2012 – Versnellen van doorlooptijden, verlagen van kosten én verhogen van de kwaliteit van bedrijfsprocessen kan wel degelijk tegelijkertijd. De Lean Six Sigma aanpak voor procesverbetering leidt regelmatig tot verbeteringen in de honderden procenten.
Dit Whitebook laat zien welke ondersteuning de Oracle BPM Suite (Business Process Management) kan leveren om bedrijfsprocessen sneller, goedkoper en beter te maken.

Terugblik Seminar Lean & Agile IT - 15 september 2011

Naar aanleiding van het succes van het Whitehorses seminar over Agile en PRINCE2 deze keer een seminar over het Lean & Agile IT. De opkomst toonde ook aan dat Lean en Agile zeker onderwerpen zijn waar veel organisaties in geïnteresseerd zijn en terecht. Mede door de goede interactie met de deelnemers was het een waardevolle middag. De gemiddelde waardering van de bezoekers voor deze middag lag dan ook boven de 8.

Seminar "Lean & Agile IT: beter resultaat, betrokkenheid en IT volwassenheid" op 15 september

Agile is Hot. Er is veel informatie te vinden over de ideale agile manier van softwareontwikkeling. Maar hoe leg je dat uit en hoe kom je daar? En de rest van de IT processen dan? Als IT verantwoordelijke ben je niet geïnteresseerd in sprookjes maar in resultaten.

Lean en Agile, twee zijden van dezelfde medaille?

Maart 2011 – Naast de "traditionele waterval-aanpak" kun je tegenwoordig geen blad, blog of website meer lezen of er staat iets over "agile" of "lean" software development. Ook Whitehorses besteedt daar regelmatig aandacht aan in Whitebooks en seminars. Maar wat is nu precies agile en wat is eigenlijk lean? Moet ik lean willen of juist agile? Of is het juist de combinatie waar ik naar op zoek ben? In dit Whitebook ga ik wat licht in deze duisternis werpen.

Agile Business Case management

Een Business Case is een duur woord voor de rechtvaardiging om project te starten en te continueren. Die rechtvaardiging is in zowel agile projecten als traditionele projecten een essentieel sturingsinstrument. In de traditionele waterval aanpak is het probleem dat het moeilijk is om de Business Case tussentijds te toetsen en bij te werken. In de agile aanpak is het probleem dat bij de start van het project de scope nog onduidelijk is. Dit whitebook beschrijft aan de hand van PRINCE2 en Scrum op welke wijze het management van de Business Case agile gemaakt kan worden.

Informatieverspilling: te veel, te weinig of precies genoeg?

Januari 2009 - Bij het introduceren van een nieuw teamlid, laten we meestal eerst de gebruikelijke dingen zien – waar is de koffie, het toilet en de werkplek. We stellen hem aan de overige teamleden voor en laten een van de architecten of senior ontwikkelaars een uitleg geven van het systeem. De volgende stap is om de newbie; te voorzien van een enorme hoeveelheid documentatie om bekend te raken met het systeem. Omdat het teamlid nieuw is heeft hij waarschijnlijk nog geen toegang tot de informatie.

Beginnen met evalueren

Juli 2008 - Veel (software-) projecten sluiten af met een evaluatie om de zogenaamde "Lessons Learned" vast te leggen. Dat gebeurt vaak onder het motto "handig voor het nageslacht". Het zal niet de eerste keer zijn dat zo'n verslag in een bureaula terecht komt om vervolgens nooit meer door iemand gelezen te worden. En dat is jammer, want vaak brengen evaluaties nuttige verbeterpunten aan het licht.