Follow Us on Twitter

Bedrijfscultuur

Whitehorses is specialist in moderne IT architectuur en specifiek in (integratie) middleware en BPM. Wij lopen voorop in kennis van belangrijke SOA- en API-integratieplatforms, van Oracle, MuleSoft, Red Hat en Dell en helpen onze klanten deze technologie succesvol in te zetten en duurzaam succesvol te houden. Dit doen we door goed samen te werken, zowel onderling als met de klant. Wij geloven in een agile aanpak, hanteren Scrum en ondersteunen DevOps.

Vanaf onze start in 2001 is onze doel: leuke dingen doen met leuke mensen.

Wij gaan uit van positieve energie, fun en een gezamenlijk streven naar continue verbetering. De kernwaarden van Whitehorses zijn: respect voor de mens en respect voor de omgeving waarin we leven. Deze kernwaarden vertalen zich in drie begrippen van waaruit jij je kunt ontwikkelen.

Ruimte
Wij creëren bewust de ruimte waarin je jouw persoonlijke capaciteiten ten volle kunt ontplooien. Dat komt onder meer tot uiting in het persoonlijke opleidingsplan en het individuele carrièrepad. Ruimte bieden betekent ook het zorgen voor een goede balans tussen werk en privé.

Gelijkwaardigheid
Bij Whitehorses gaan we op voet van gelijkwaardigheid met elkaar om. Gezamenlijk praten we dan ook nadrukkelijk over de koers van het bedrijf.  

Betrokkenheid
Werken bij Whitehorses is werken met gelijkgestemden. We zijn een hecht team en willen ons betrokken voelen bij de ander, bij onze werkomgeving, onze klanten en de wereld waarin we leven. Je bent geen medewerker maar een collega!

We zijn onbetwist experts in ons vakgebied. Goed zijn of willen worden, is dan ook zeker een belangrijke voorwaarde als je bij Whitehorses wilt werken. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat jij in een team wilt werken waar je verantwoording wilt nemen. Verantwoording voor je vak, je kennis en voor je omgeving. Wat je daarvoor terug krijgt zijn betrokken collega’s die samen werken aan kennisopbouw en daarmee aan de ontwikkeling van Whitehorses en haar klanten.

Interesse in een interessante nieuwe uitdaging bij Whitehorses? We zoeken altijd goede nieuwe collega's voor verschillende uitdagende vacatures.