Follow Us on Twitter

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Met de start van Whitehorses in 2001 stond vast dat naast innovatie, de mens en zijn omgeving de tweede pijler zou worden waarop het bestaansrecht vorm zou moeten krijgen. Inmiddels is MVO onlosmakelijk met het bestaan van ons bedrijf verbonden. De drie MVO pijlers planet, people en profit zijn dan ook vaste onderwerpen in onze Company Meetings die we elk kwartaal met het hele team houden.

Een aantal zaken apart genoemd

Groen rijden wordt sterk gestimuleerd. Dit doen we met een mobiliteitsvergoeding waarin de keuze is voor een auto, een OV kaart, of eigen vervoer. Op dit moment valt ruim de helft van het wagenpark in de voordelige bijtelling categorieën. Naast de leaseauto kan zonder extra kosten, te allen tijde gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer. Hoe meer hoe beter.

Flexibele werktijden of rijden na de files, is standaard waar mogelijk. Daarmee proberen we tevens bij te dragen aan een zo optimaal mogelijke afstemming van werk en privé.

Met een aantal collega bedrijven hebben we afspraken gemaakt om gebruik te kunnen maken van elkaars kantoren, zodat bijvoorbeeld tijdens de duur van een project minder hoeft te worden gereisd.

Daarnaast proberen we in ons kantoor minder stroom te verbruiken door in te spelen op de nieuwste onwikkelingen zoals Cloudcomputing. We hebben dan ook nog maar enkele servers in eigen beheer.

Bij die nieuwe ontwikkelingen hoort natuurlijk ook faciliteren van smartphones, tablets, e.d. Hiermee bereiken we flexibiliteit en bevorderen we de onderlinge samenwerking.

Goede doelen

Voor ons is het belangrijk om het innovatieve karakter ook intern vorm te geven. Zo worden elke 2 jaar de smarthpones vervangen en wordt elke 3 jaar een nieuwe laptop aangeschaft. De oude, maar vaak nog niet versleten hardware, schenken we aan goede doelen.

In algemene zin vinden we het belangrijk om iets van onze welvaart te delen. Jaarlijks wordt door het team een doel gekozen dat wij als organisatie steunen. Het liefst doen we dat met kleinschalige projecten, die dicht bij ons staan. Op onze eigen wijze proberen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.